Ulga na start i mały ZUS: Zawieszenie to nie prowadzenie działalności

Jeżeli przedsiębiorca zaprzestanie (zakończy lub zawiesi) prowadzenie działalności gospodarczej - wówczas prawo do ponownego skorzystania z obniżonej podstawy wymiaru składek (30% minimalnego wynagrodzenia) nabędzie po upływie ustawowo wymaganego okresu 60 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zakończenia dotychczasowej działalności. Pod pojęciem zakończenia działalności gospodarczej należy rozumieć faktyczne zaprzestanie jej wykonywania - interpretacja indywidualna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku.

 

Wnioskodawczyni wskazała, że rozpoczęła działalność gospodarczą 1 sierpnia 2009 roku, w okresie 1 sierpnia 2009 - 31 sierpnia 2011 roku korzystała z tzw. preferencyjnych składek ZUS. W dniu 1 grudnia 2018 roku zawiesiła działalność gospodarczą. W trakcie zawieszenia nie wykonywała działalności gospodarczej i nie osiągała bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni zamierza z dniem 15 grudnia 2023 roku, czyli po upływie 60 miesięcy (5 lat i 13 dni) odwiesić swoją działalność gospodarczą.

Wnioskodawczyni dodała, że w okresie 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto oświadczyła, że nie była ani twórcą ani artystą, nie prowadziła działalności w zakresie wolnego zawodu, nie była wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. ani wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, czy partnerskiej, nie była akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej, nie była osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę lub inna formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół. Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Wnioskodawczyni zapytała, czy będzie miała prawo korzystać z ulgi na start (czyli przez 6 miesięcy nie będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko składka zdrowotna przy kodzie tytułu ubezpieczenia 05 40, a po niej z ulgi preferencyjnej (czyli kod 05 70). W jej ocenie - tak.

 

 

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. I tak, w art. 6 ust. 1 tej ustawy prawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 4 powołanej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

W odniesieniu do osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej prawodawca na mocy art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przyznał uprawnienie polegające na możliwości opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej od podstawy wymiaru składek stanowiącej zadeklarowaną kwotę nie niższą jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis ten bowiem stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »