Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatków na zakup programów komputerowych

Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowią wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalację i wdrożenie komputerowego systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…), przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2013 r. (data wpływu 6 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 sierpnia 2013 r. (data wpływu 16 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości:

 • zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie i wdrożenie systemu informatycznego do wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe,
 • dokonywania w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nowej technologii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na nabycie nowych technologii.
Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 2 sierpnia 2013 r., nr IPTPB3/423-205/13-2/KJ (doręczonym w dniu 6 sierpnia 2013 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 16 sierpnia 2013 r. (data nadania 13 sierpnia 2013 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest operatorem telewizji kablowej w Polsce. Swoim klientom dostarcza usługi dostępu do telewizji cyfrowej, internetu i telefonii. Spółka działa w sześciu miastach w Polsce.

W związku z dynamicznym rozwojem Spółka postanowiła wdrożyć system informatyczny, który odpowiadałby standardom współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Spółka podpisała umowę na zakup, instalację i wdrożenie systemu komputerowego z podmiotem profesjonalnie zajmującym się dostawą i wdrożeniem tego typu rozwiązań.

Spółka w toku prac rozpoznała dwie odrębne wartości niematerialne i prawne w ewidencji ŚTiWNiP.
W roku 2010 Spółka oddała do używania pierwszy etap prac (wyodrębniony WNiP składający się zasadniczo z następujących pozycji kosztowych, dalej zwany):

 • analiza przedwdrożeniowa oraz
 • licencje do modułów: Kadry i Płace, Administracja, Sprzedaż, Księgowość, Analizy i Controlling, Modelowanie procesów, Import, Środki Trwałe, BI - platforma analityczna, BI - finanse i księgowość;
 • oprogramowanie MS Windows SERV ENT 2008 R2, MS SQL SVR ENTERPRISE 2008, MS SQL SRV 2008 CAL LIC USER, MS WINDOWS SERVER STD 2008 LIC, MS REMOTE DESKTOP CAL 2008 USER.

W roku 2011 Spółka oddała do używania drugi etap prac (wyodrębniony WNiP składający się zasadniczo z następujących pozycji kosztowych, dalej zwany etap 2):

 • aplikacje: do rozliczania talonów, do naliczania pensji od kwoty netto, magazynowa, przyjęcie dostaw urządzeń dostępowych,
 • aplikacja do wystawiania faktur, do rozliczania delegacji i ryczałtów;
 • migracja danych finansowo-księgowych, środków trwałych;
 • konfiguracja modułów: Administrator, Księgowość, Sprzedaż, Import, Procesy systemowe, Kadry i Płace (optima), Środki Trwałe, BI.

Spółka zleciła Uniwersytetowi, tj. instytutowi będącemu jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96 poz, 615) przygotowanie opinii, której celem było ocenienie czy wartości niematerialne i prawne ujęte w ewidencji ŚTiWNiP Spółki są innowacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opinia została wystawiona przez Instytut.

Na podstawie przeprowadzonej w opiniach analizy, osoby uprawnione do działania w imieniu Instytutu stwierdziły, że zarówno WNiP rozpoznany w 2010 r., jak i w 2011 r. są: „(…) nowym produktem, znanym w świecie od 2008 r., co oznacza że na moment wdrożenia nie był stosowany na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat i zgodnie z definicjami stosowanymi w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej jest technologią informacyjną i komunikacyjną o innowacyjnym charakterze. (…)”.

Opinie wydane w odniesieniu do WNiP-ów potwierdzają również, że systemy oraz ich wdrożenia: „(...)

 • stanowią wartości niematerialne i prawne,
 • umożliwiają świadczenie udoskonalonych usług,
 • stanowią technologię znaną i stosowaną w świecie od 2008 r., czyli technologię, która w momencie wdrożenia nie była stosowana w świecia przez okres dłuższy niż 5 lat, co oznacza spełnienie przestanek umożliwiających uważanie go za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 ze zm.).(…)”.

Opinie potwierdzają ponadto, że w wyniku wdrożenia nastąpiła znacząca zmiana świadczonych przez Spółkę usług. Wdrożenie pozwoliło Spółce na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa Spółki. W szczególności, dzięki przeprowadzonym pracom poprawie uległa organizacja procesów wewnętrznych Spółki. Systemy pozwoliły na automatyzację wprowadzania danych, zmniejszenie liczby błędów w rejestrach danych, zwiększenie szybkości obsługi, nadzór i monitorowanie oraz pełną kontrolę nad środkami trwałymi. Oba WNiPy zapewniają uzyskanie wiedzy o potrzebach i preferencjach kontrahentów oraz szybką reakcję na ich zachowania. Dzięki temu Spółka w znacznie mniejszym stopniu zajmuje się swoimi procesami wewnętrznymi i może skupić się na obsłudze klienta. W ten sposób WNIPy w fundamentalny sposób przyczyniły się do zapewniania zadowolenia klientów i ich utrzymania, a tym samym wzrostu dochodów Spółki. Ponadto, moduły systemów zostały dostosowane specyficznie pod kątem działalności prowadzonej przez Spółkę. W rezultacie, wdrożenie pozwoliło na ogólną poprawę jakości obsługi klientów oraz większą konkurencyjność, co zdaniem Spółki, wpływa także na wzrost satysfakcji i lojalności klientów wobec produktów oferowanych pod markami rozwijanymi przez Spółkę. Wyższa jakość obsługi klienta wydatnie przyczynia się do zwiększenia wielkości sprzedaży. W rezultacie, w ostatnich latach Spółka rozwinęła dynamicznie działalność w zakresie sprzedaży specjalistycznych usług.

Stwierdzono, że po wdrożeniu WNiP-ów klient Spółki otrzymuje usługę zasadniczo zmienioną. Zmiana wynika ze znacząco udoskonalonej obsługi klienta - dzięki WNiPom, w szczególności poprzez szybszą i kompleksową obsługę klienta oraz zapewnienie dostępu do kompleksowych danych dotyczących usługi. Poprzez wdrożenie WNiPów świadczone przez Spółkę usługi zostały ulepszone.

Udoskonalenie świadczenia usług dotyczy również następujących płaszczyzn:

 1. zwiększenie bez...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »