Ubezpieczenie zdrowotne prowadzących działalność - Opodatkowanie na zasadach ogólnych

W marcu 2022 r. przedsiębiorcy ustalają wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne po raz pierwszy w całości na nowych zasadach. Publikowaliśmy już wycinkowe omówienia tego tematu, dzisiaj zapraszamy do lektury ilustrowanego przykładami poradnika kompleksowego. Zaczynamy od ustalenia podstawy wymiaru składek przedsiębiorców, opodatkowanych na zasadach ogólnych (wg skali lub podatkiem jednolitym 19%)

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność

Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest na odrębnych zasadach w zależności od tego, czy:

 • przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i do przychodów z tej działalności stosuje opodatkowanie na zasadach ogólnych;

 • przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i do przychodów z tej działalności stosuje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

 • przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i do przychodów z tej działalności stosuje kartę podatkową;

 • osoba ubezpieczona prowadzi inną niż wyżej wskazane pozarolniczą działalność albo współpracuje przy prowadzeniu działalności.

W odniesieniu do dwóch pierwszych grup - czyli osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i do przychodów z tej działalności stosują opodatkowanie na zasadach ogólnych albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wprowadzona została zasada rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że składki nadal obliczane są co miesiąc od miesięcznej podstawy wymiaru, ale po zakończeniu roku ustala się dodatkowo wysokość składki rocznej od rocznej podstawy jej wymiaru. Może to oznaczać, że w stosunku do sumy opłaconych miesięcznie składek, obliczona składka roczna będzie wyższa lub niższa. Tym samym ubezpieczony będzie zobowiązany dopłacić powstałą różnicę lub wystąpić o zwrot nadpłaty.

1. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - opodatkowanie na zasadach ogólnych

1.1. Wysokość składki

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 9% [1]. Jednak nowe przepisy wprowadziły zmianę w przypadku osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej i opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność i opłaca podatek dochodowy w formie podatku liniowego [2] stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 4,9%. Wysokość ta będzie obowiązywała, począwszy od rozliczeń składek za luty 2022 r.

Wyjątek

Jeżeli składka zdrowotna obliczona w ten sposób będzie niższa niż kwota 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 270,90 zł), należy podnieść wysokość składki do tej kwoty. W tym przypadku obowiązującą podstawa wymiaru składki to kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 3 010 zł).

Przykład 1

Aneta prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (podatek liniowy) od 1 lutego 2022 r. Jej dochód z działalności gospodarczej w lutym wyniósł 4 000 zł, a w marcu 2022 r. - 6 000 zł.

Wyliczenie wysokości składki:

 • za marzec 2022 r. - 4,9% x 4 000 zł = 196 zł

 • za kwiecień 2022 r. - 4,9% x 6 000 zł = 294 zł

Wyliczenie minimalnej miesięcznej wysokości składki w roku składkowym 02/2022-01/2023 wygląda następująco: 9% x 3 010 zł = 270,90 zł.

Należna do zapłaty składka na ubezpieczenie zdrowotne Anety wyniesie:

 • za marzec 2022 r. - 270,90 zł (podstawa wymiaru to 3 010 zł),

 • za kwiecień 2022 r. - 294 zł (podstawa wymiaru to 6 000 zł).

2. Miesięczna podstawa wymiaru

Miesięczną podstawę wymiaru składki [3] dla osoby, która uzyskuje dochody z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, stanowi dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.

Miesięczny dochód należy ustalić następująco:

1. Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT.

2. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które zostały opłacone w tym miesiącu - jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

3. Dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów (osiągniętych od początku roku) a sumą kosztów uzyskania tych przychodów (poniesionych od początku roku).

4. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o sumę dochod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »