Ubezpieczenie pracownika w podróży nie jest jego przychodem i nie podlega ZUS

Jeżeli świadczenie nie zostało zakwalifikowane jako przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy nie stanowi ono również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wartość opłacanych kosztów polisy ubezpieczeniowej pracownikom nie będzie stanowiła także podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Spółka z o.o., polski rezydent podatkowy oraz czynny podatnik VAT, prowadzi działalność produkcyjną i montażową zestawów parkingowych, a usługi te świadczy zarówno na rynku polskim jak i dla klientów zagranicznych. Spółka w związku z licznymi wyjazdami zagranicznymi pracowników zdecydowała się zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeń polisę ubezpieczeniową. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest taki sam dla wszystkich pracowników. Pracownicy objęci są ochroną ubezpieczeniową tylko i wyłącznie w trakcie podróży służbowej, do odbycia której uzyskają polecenie od swojego przełożonego. Świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej z tytułu zagranicznego wyjazdu służbowego nie będzie dla pracowników dobrowolne. W spółce została wdrożona wewnętrzna procedura - obowiązkowe ubezpieczenie NNW, OC, ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie odbywania zagranicznej podróży służbowej. Dlatego też polisa nie jest zawarta na konkretne osoby (imię i nazwisko), a zawarta jest na liczbę tzw. osobodni. Z tej puli dni opłaconych 2 góry polisy, pracownicy wykorzystują dni, w zależności jak długo trwa delegacja. Składkę ubezpieczeniową opłaca spółka.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy od opłacanych kosztów polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową wymagane jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, skoro koszt polisy nie stanowi przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem spółki - nie.

W ocenie spółki dla pracowników delegowanych w zagraniczną podróż służbową wartość polisy wykupionej dla nich przez przedsiębiorcę nie stanowi dla tych osób przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca nie powinien więc ich uwzględniać (tego świadczenia) w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dalej spółka wskazała, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w konsekwencji na pozostałe ubezpieczenia społeczne) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wynika to z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydane do niej akty wykonawcze ściśle uzależniają włączenie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników od zakwalifikowania go jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PDOF).

Wobec tego, że wartość wykupionej przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej, udostępnionej przez spółkę w postaci nieodpłatnego świadczenia pracownikom wysłanym w zagraniczną podróż służbową na okres jej trwania nie stanowi dla pracownika przychodu z tytułu stosunku pracy (w rozumieniu przepisów o PDOF), nie stanowi ona też podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (i na ubezpieczenie zdrowotne). Powyższe wynika z art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PDOF oraz postanowień § 2, § 4 ust. 1 i § 19 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF za przychody ze stosun...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »