Ubezpieczenie pracownika a składki ZUS

Czy korzyść materialna uprawniająca do korzystania z polisy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie w formie indywidualnej oraz w formie rodzinnej powinna podlegać składkom ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 23 lipca 2013 r.
Znak: DI/100000/451/934/2013

DECYZJA NR 292

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku: uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 24 czerwca 2013 r. złożonym dnia 1 lipca 2013 r. przez przedsiębiorcę ... z siedzibą w ... , w przedmiocie braku obowiązku uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości polis w formie indywidualnej na życie i zdrowie ubezpieczonego oraz w formie rodzinnej - na życie i zdrowie ubezpieczonego oraz zdrowie współubezpieczonych - to jest członków rodziny, a także partnerów.

UZASADNIENIE

Dnia 1 lipca 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 24 czerwca 2013 r. przedsiębiorcy ... z siedzibą w ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zakupił polisy ubezpieczeniowe na życie i zdrowie dla pracowników. Polisy te są polisami grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie. Przedmiotem tej polisy są dwa zakresy:

1. w formie indywidualnej - życie i zdrowie ubezpieczonego,
2. w formie rodzinnej - życie i zdrowie ubezpieczonego oraz zdrowie współubezpieczonych (to jest członków rodziny a także partnerów).

Uprawnienia do korzystania z tych polis wynikają z regulaminu wynagradzania to jest w spółce został wprowadzony regulamin wynagradzania gdzie wprowadzono takie dodatkowe świadczenia, tj. ubezpieczenie na zdrowie i życie ubezpieczonego pracownika oraz zdrowie współubezpieczonych. Takie ubezpieczenia są dodatkowym świadczeniem, jakie pracodawca zobowiązał się zapewnić pracownikom. Warunkiem przystąpienia do polis jest częściowa odpłatność za ubezpieczenie. Konstrukcja tej odpłatności polega na tym, iż pracodawca opłaca polisę w składkach miesięcznych, następnie pobiera częściową odpłatność za pracownika. Zatem świadczenia nie są darmowe, są świadczeniami odpłatnymi w wielkości ustalonej przez pracodawcę, z zastrzeżeniem, iż odpłatność za obie polisy nie jest rozdzielona, a pracownik jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za ubezpieczenia, w jednej kwocie. Wysokość odpłatności za zakupione polisy ubezpieczeniowe dla pracowników nie wynika wprost z regulaminu wynagradzania, a jest ustalona na podstawie zarządzenia zarządu. Prawa do ubezpieczenia przysługują zawsze to znaczy do czasu obowiązywania Zarządzenia Zarządu Spółki. Wnioskodawca podkreśla, iż Zarządzenie nie zostało wydane na czas określony i obowiązuje do chwili, do której Zarząd może zdecydować o jego uchyleniu. Wnioskodawca wskazuje, iż świadczenia powyższe stanowią przychód pracownika, są opodatkowane, a spółka jako płatnik odprowadza zaliczki na podatek dochodowy.

Wnioskodawca jest zainteresowany w uzyskaniu odpowiedzi na pytania:

  1. czy świadczenia wynikające z polisy dotyczącej ubezpieczenia na życie i zdrowie ubezpieczonego (pracownika), inne niż medycyna pracy, wchodzą do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne,
  2. czy świadczenia wynikające z polisy ubezpieczenia na życie i zdrowie ubezpieczonego obejmuje również swoim zakresem rodzinę i wskazanego partnera ubezpieczonego wchodzą do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazuje, iż w zakresie świadczeń wynikających z polisy dotyczącej ubezpieczenia na życie i zdrowie ubezpieczonego (pracownika), inne niż medycyna pracy, oraz w zakresie świadczeń wynikających z polisy ubezpieczenia na życie i zdrowie ubezpieczonego obejmujące również swoim zakresem rodzinę i wskazanego partnera ubezpieczonego, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych pracowników stanowi przychód w rozumieniu art. 4 - zgodnie z tym przepisem - przychód ten oznacza przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub ws...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »