Ubezpieczenie na życie dla członka zarządu jako koszt spółki

Wydatki poniesione przez spółkę na opłacenie składki ubezpieczeniowej na życie dla członka zarządu, mogą stanowić jej koszt uzyskania przychodu. W tym przypadku nie będzie miał zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, gdyż zarząd nie jest organem stanowiącym, lecz organem zarządzającym, wykonawczym.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która zamierza jako ubezpieczający zawrzeć ubezpieczenie z towarzystwem ubezpieczeń, na mocy której ubezpieczy życie jedynego członka zarządu spółki - prezesa zarządu. Produkt ubezpieczeniowy będzie obejmował szereg zdarzeń losowych mieszczących się w zakresie ubezpieczenia na życie, tj. śmierć ubezpieczonego, w tym w wyniku wypadku i wypadku komunikacyjnego, pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku ww. wypadków, operacja ubezpieczonego, pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, poważne zachorowanie ubezpieczonego, leczenie specjalistyczne ubezpieczonego, powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Uposażeni, czyli osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego określeni zostaną zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Osobą uposażoną nie będzie spółka. Składka polisy ubezpieczeniowej będzie składała się z jednej raty. Zawarcie ww. umowy ma na celu budowanie stosunku lojalności między ubezpieczonym a ubezpieczającą spółką, przynajmniej do końca trwania umowy ubezpieczenia. Celem nadrzędnym tej umowy jest więc umacnianie więzi z przedsiębiorstwem. Ma to służyć podtrzymywaniu stosunku służbowego. Ponadto, prezes zarządu warunkuje dalsze pełnienie funkcji od zawarcia przedmiotowej polisy.

Jak wyjaśniła spółka we wniosku, prowadzi profesjonalną działalność w zakresie tłumaczeń przysięgłych oraz zarządzania projektami. Swoją ofertę kieruje zarówno do klientów z województwa, w którym ma siedzibę, jak i podmiotów z całego kraju. Wśród klientów przeważnie są podmioty gospodarcze i instytucjonalne, w tym z dziedziny wymiaru sprawiedliwości (sądy, biura notarialne) oraz ścigania (Policja, Prokuratura, Straż Graniczna). Z tego powodu zarząd spółki często odbywa podróże służbowe w celu realizacji obowiązków wynikających z wyżej opisanej działalności. Ponadto, specyfika działalności (tłumaczenia przysięgłe) często wymaga wykonywania działań w obecności osób, którym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw lub w miejscach, gdzie takie osoby są przetrzymywane (zakłady karne). Zarząd spółki jest jednoosobowy, nie ma w spółce prokurentów - wobec czego reprezentacja jest jednoosobowa. Prezes Zarządu pełni swoje funkcje (zarówno reprezentacyjne, jak i operacyjne) na podstawie aktu powołania oraz zapisów szczegółowych umowy spółki. Prezes Zarządu jest jedyną osobą w spółce uprawnioną do wykonywania tłumaczeń przysięgłych. To on podpisuje i opatruje pieczęciami wykonane na rzecz klientów tłumaczenia.

Spółka chciała wiedzieć, czy wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie na życie dla członka zarządu stanowią dla niej koszty uzyskania przychodu. Jej zdaniem - tak.

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem spółki. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »