Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe w kosztach firmy

Pytanie podatnika: Czy w związku z niewielkim zakresem istotności wysokości kosztów ubezpieczeń, firma może uznawać koszty z tytułu ubezpieczeń majątkowych oraz komunikacyjnych jednorazowo w koszty w momencie zapłaty składki ubezpieczeniowej (metoda kasowa uproszczona) do kwoty stanowiącej 1% przychodów, tj. do kwoty 3 750,00 zł za jedno ubezpieczenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.12.2012 r. (data wpływu 14.12.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu ewidencjonowania kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.12.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu ewidencjonowania kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma Wnioskodawcy jest prowadzona jako działalność gospodarcza osoby fizycznej. Działalność gospodarcza prowadzona jest nieprzerwanie od dnia 02.02.2004 r. Przedmiotem działalności gospodarczej wg PKD jest kod 45.32.Z oraz kod 45.31.Z, które stanowią główne źródła przychodów z działalności. Do końca roku 2011 firma prowadziła ewidencję księgową za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od roku 2012 z uwagi na przekroczenie limitu przychodów firma zmuszona była rozpocząć prowadzenie ewidencji księgowej. Na mocy zapisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych firma dokonywała rozliczenia w czasie kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych proporcjonalnie do długości okresu jakiego dotyczą. W 2012 r. firma prowadzi ok. 30 rozliczeń międzyokresowych dla poszczególnych składników majątku (głównie samochody ciężarowe). Kwota przypadająca do rozliczenia w czasie zawiera się w przedziale od 300 zł do 2500 zł na jeden samochód. Jest to kwota niewielka, niezaburzająca wyniku finansowego jednostki w przypadku jednorazowego wpisania w koszty. Uśredniając średniomiesięczne przychody do kwoty 375 000,00 zł koszt jednego ubezpieczenia składnika majątku zawiera się w przedziale od 0,0001 % do 0,007 % przychodów z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym oraz niewielkim zakresem istotności wysokości kosztów ubezpieczeń, firma może uznawać koszty z tytułu ubezpieczeń majątkowych oraz komunikacyjnych jednorazowo w koszty w momencie zapłaty składki ubezpieczeniowej (metoda kasowa uproszczona) do kwoty stanowiącej 1% przychodów, tj. do kwoty 3 750,00 zł za jedno ubezpieczenie?
2. Czy w przypadku uznania stanowiska za prawidłowe, raty rozliczeń międzyokresowych kosztów przypadające w 2013 r. a zapłacone w 2012 r. mogą zostać spisane jednorazowo w koszty w kwocie nierozliczonej w 2012 r. w momencie otrzymania interpretacji?

Kwota 3 750 zł to uśredniona wartość miesięcznego przychodu firmy w wysokości jednego procenta. Firma poza rozliczenia międzyokresowe kosztów w postaci ubezpieczeń majątkowych oraz komunikacyjnych nie ma do czynienia z innymi kosztami wymagającymi rozłożenia w czasie.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na niewielką wysokość pojedynczego ubezpieczenia komunikacyjnego oraz majątkowego brak znaczącego wpływu na wynik finansowy oraz podstawę opodatkowania, a także na brak zaburzenia sytuacji finansowo-majątkowej, należałoby ww. stanowisko uznać za prawidłowe oraz dopuścić możliwość spisania w koszty ubezpieczenia majątkowego oraz komunikacyjnego pojedynczego do wartości składki wynoszącej 1% uśrednionych miesięcznych przychodów tj. 3 750 zł. Za ww. stanowiskiem przemawiają także przepisy ustawy o rachunkowości nakazujące stosowanie uproszczeń oraz nakładające znaczenie zdarzeń gospodarczych. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości: jednostka może w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »