Termin i prawo do odliczenia VAT w przypadku mediów

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zawiera różnego rodzaju umowy, na podstawie których nabywa towary lub usługi, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT. Który termin płatności: wynikający z umowy czy z faktury jest istotny przy określaniu momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku towarów i usług zaliczanych do tzw. mediów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 czerwca 2013 r. (data wpływu 01.07.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia terminu prawa do odliczenia w przypadku towarów i usług zaliczanych do tzw. mediów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia terminu prawa do odliczenia w przypadku towarów i usług zaliczanych do tzw. mediów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zawiera różnego rodzaju umowy, na podstawie których nabywa towary lub usługi, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT.

W przedmiotowych umowach Strony ustaliły konkretny termin płatności faktury np. do 15 dnia każdego miesiąca. Termin ten może być również uzależniony od daty wystawienia lub otrzymania faktury VAT. Jednakże, po otrzymaniu faktury okazuje się, że kontrahent, np. z uwagi na możliwości systemowe, na fakturze wskazuje inny termin płatności niż ten wynikający z zawartej umowy. Jednocześnie, wystawiona faktura zawiera informację jakiego okresu dotyczy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Który termin płatności: wynikający z umowy czy z faktury jest istotny przy określaniu momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku towarów i usług zaliczanych do tzw. mediów?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (art. 86 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy). Jednakże, w myśl art. 86 ust. 10 pkt 3 w przypadku w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, należy zauważyć, że w przypadku towarów oraz usług „medialnych” moment powstania prawa do odliczenia determinowany jest przez termin płatności. Obecnie obowiązujące przepisy nie określają jednak, czy odnoszą się do terminu płatności wynikającego z umowy czy też faktury. Jednakże biorąc pod uwagę generalną zasadę podatku od towarów i usług tj. zasadę neutralności oraz brzmienie art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, z punktu widzenia nabywcy istotny jest termin płatności wynikający z umowy. Zgodnie bowiem z powyższym przepisem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:

  1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  2. świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 18,
  3. świadczenia usług wymienionych w poz. 140-1 53, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy.

W związku z powyższym, jeżeli w umowie został określony termin płatności, wówczas we wskazanych wyżej przypadkach, decyduje on o momencie powstan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »