Termin dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej

Pierwszy przegląd techniczny kasy rejestrującej powinien być wykonany nie później niż 2 lata od daty pierwszej fiskalizacji. Wykonanie zarówno pierwszego jak i każdego kolejnego przeglądu kasy rozpoczyna nowy dwuletni okres dla następnego obowiązkowego przeglądu. Natomiast w przypadku wymiany modułu kasy i jego ponownej fiskalizacji termin obowiązkowego przeglądu kasy z wymienionym modułem powinien być wykonany nie później niż dwa lata od ostatniego przeglądu kasy. Wymiana modułu kasy i ponowna jego fiskalizacja nie przerywa biegu dwuletniego okresu liczonego od dnia poprzedniego przeglądu technicznego kasy.

Spółka ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kas rejestrujących i ma podpisaną umowę z firmą serwisową, która dokonuje wymaganych przez przepisy prawa przeglądów technicznych kas. Spółka nabrała wątpliwość, w zakresie obliczania terminu, w którym powinien być obecnie wykonywany obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej, w szczególności w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji.

W związku z powyższym, we wniosku o interpretację, zadała następujące pytania.

 1. W jaki sposób należy liczyć termin, w którym powinien być wykonywany obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej, w szczególności w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji?
 2. Czy termin obowiązkowego przeglądu technicznego kasy, w której wymieniono moduł fiskalny, powinien zostać wyznaczony w okresie 2 lat licząc od ponownej fiskalizacji kasy, czy też fiskalizacja po wymianie modułu nie przerywa biegu terminów przeglądów okresowych i powinien się on odbyć w okresie nieprzekraczającym 2 lat od ostatnio przeprowadzonego przeglądu technicznego dokonanego przed wymianą modułu?

Zdaniem spółki:

 • Ad 1: ma obowiązek wykonać obowiązkowy przegląd techniczny każdej pojedynczej kasy nie rzadziej niż co 2 lata, co oznacza, że może ona dokonywać ich częściej, zgodnie z własnym zapotrzebowaniem, a ostateczny termin kolejnego przeglądu upłynie 2 lata od poprzedniego przeglądu. W szczególności, jeżeli dokona pierwszego przeglądu technicznego w terminie roku od pierwszej fiskalizacji, to kolejnego przeglądu powinna dokonać nie później niż 2 lata po tym pierwszym przeglądzie. Innymi słowy, wcześniejsze dokonanie pierwszego przeglądu poniekąd przerywa bieg dwuletniego terminu na dokonanie pierwszego przeglądu technicznego. Nie będzie ona miała wtedy obowiązku dokonywania jeszcze jednego przeglądu technicznego kasy dwa lata po jej fiskalizacji.
 • Ad 2: obowiązkowy przegląd techniczny kasy z wymienionym modułem fiskalnym, powinien być wykonany w okresie nieprzekraczającym 2 lat od wymiany modułu kasy. Wymiana modułu fiskalnego kasy i jego ponowna fiskalizacja przerywa bieg poprzedniego przeglądu technicznego dokonanego przed wymianą modułu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w której stwierdził, że stanowisko spółki jest prawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził natomiast, że interpretacja nie jest prawidłowa i ją zmienił.

Zdaniem Szefa KAS stanowisko spółki:

 • w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji jest prawidłowe
 • w powiązaniu z wymianą modułu fiskalnego jest nieprawidłowe.

W wydanej interpretacji Szef KAS stwierdził:

Od dnia 1 maja 2019 r. wymogi m.in. co do sposobu prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących regulują przepisy rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r., poz. 816) zwanego dalej - „rozporządzeniem”.

W myśl przepisu § 2 pkt 31 rozporządzenia przez serwis rozumie się czynności obejmujące fiskalizację, naprawy, konserwację i przeglądy techniczne kas.

Podatnicy używający kas - stosownie do przepisu § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia - poddają kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wykonywanemu przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis, w terminach określonych w § 54.

Zgodnie natomiast z § 54 ust. 1 rozporządzenia obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

W myśl § 54 ust. 2 ww. rozporządzenia w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Ponadto zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia podatnik poddaje kasę obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przed ponownym rozpoczęcie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »