Termin aktualizacji VAT-R a prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT

Czy podatnik ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług w razie niezłożenia w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objętych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?

 

Przedsiębiorca od 3 września 2019 r. prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie administracyjnej obsługi biura i od tego dnia korzystał ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. W prowadzonej przez siebie działalności nie wykonywał i nie wykonuje Pani czynności z zakresu art. 113 ust. 13 ustawy. W 2019 r. wartość sprzedaży dokonanej nieznacznie przekroczyła, w proporcji do okresu prowadzenia działalności, limit pozwalający na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego. W następstwie przekroczenia wartości sprzedaży zwolnionej podatnik utracił prawo do zwolnienia i nastąpiło powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie oraz zobowiązanie do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Przedsiębiorca stał się czynnym podatnikiem VAT zobowiązanym do składania deklaracji podatkowych za miesięczne okresy rozliczeniowe. Niemniej jednak, przeoczył przekroczenie niniejszego limitu, co w konsekwencji spowodowało, że VAT-R został złożony do Urzędu Skarbowego 31 maja 2022 r. Następnie 3 czerwca 2022 r. zostały złożone deklaracje podatkowe za miesiąc grudzień 2019 r. oraz za poszczególne miesiące 2020 r. Sprzedaż dokonywana przez przedsiębiorcę nie przekroczyła łącznie w roku podatkowym zarówno w 2020 jak i w 2021 kwoty 200 000 zł. W związku z pierwotnym przeoczeniem momentu przekroczenia limitu wartości sprzedaży w 2019 r. również zawiadomienie o ponownym skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego zostało złożone 31 maja 2022 r.

 

 

Odpowiedź:

Odnośnie obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R należy wskazać, że w myśl art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »