Świadczenie usług elektronicznych a rozliczenie VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługami elektronicznymi są usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Należą do nich usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których wykonanie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii cyfrowej jest niemożliwe.

Są to m.in. dostawy produktów w formie cyfrowej oraz ich modyfikacja, tworzenie i obsługa witryn lub stron internetowych, usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane drogą internetową, przez sieć elektroniczną w odpowiedzi na dane wprowadzone przez usługobiorcę, odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej, pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji.

Co do zasady – zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT – obowiązek podatkowy w stosunku do usług powstaje z chwilą ich wykonania. Do usług elektronicznych zastosowanie ma również ogólna zasada, iż o powstaniu obowiązku podatkowego decyduje data świadczenia usługi. Pamiętać trzeba o zapisie art. 19 ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje przed wykonaniem usługi o ile płatność otrzymana przed tym faktem może zostać potraktowana jako zaliczka na poczet danej usługi.

Miejsce świadczenia usługi

W przypadku usługi bardzo istotne jest prawidłowe ustalenie miejsca jej świadczenia. W myśl art. 28k ust. 1 ww. ustawy miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu. Takie uregulowanie powoduje, iż nie ma żadnego problemu z opodatkowaniem usługi elektronicznej jeżeli jest ona świadczona na rzecz konsumenta z Polski. Usługa podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach ustawy o VAT. Specyfiką usług elektronicznych jest jednak możliwość łatwego ich świadczenia bez względu na granice państwowe. Zgodnie z przytoczonym przepisem w przypadku wykonywania usługi elektronicznej na rzecz konsumenta z kraju innego niż Polska usługodawca powinien zarejestrować się dla celów VAT w kraju zamieszkania konsumenta usługi i rozliczać VAT na zasadach obowiązujących w tym państwie.

Przykład
Dystrybuowane przez przedsiębiorcę gry komputerowe mogą w Internecie nabywać konsumenci z całego świata. Biorąc pod uwagę zapis art. 28k ustawy o VAT powinien zarejestrować się do VAT w każdym z państw, w którym zamieszkują nabywcy i w nich rozliczać VAT.

To rozwiązanie kłopotliwe i ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej. Tym bardziej niewygodne gdyż oprócz konieczności rejestracji do VAT w kraju konsumenta pociąga obowiązek rozliczania VAT w każdym pańs...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »