Świadczenie postojowe: Brak przychodu lub bycie wspólnikiem spółki osobowej

Wspólnicy spółek osobowych nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców. Tym samym osoby te nie nabędą prawa do świadczenia postojowego, ponieważ nie spełniają podstawowego warunku zawartego w specustawie o COVID-19. Z kolei w przypadku przedsiębiorców nieosiągających żadnego przychodu, nie można założyć, że przestój w prowadzeniu działalności spowodowany był wyłącznie ograniczeniem wynikającym z rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 11754 do ministra rozwoju, pracy i technologii, ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie świadczenia postojowego w dobie COVID-19

Szanowna Pani Minister!

Z informacji, jakie docierały do mnie od przedsiębiorców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawiał przedsiębiorcom przyznania im świadczenia postojowego albo z uwagi na fakt, iż wspólnik spółki osobowej nie jest płatnikiem składek albo wobec stwierdzenia, iż np. w miesiącu kwietniu w stosunku do miesiąca marca nie doszło do spadku przychodów o 15%, gdzie zarówno w marcu, jak i w kwietniu przedsiębiorca nie osiągnął żadnego przychodu.

Wobec powyższego zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

 1. Jaki procent stanowią decyzje odmowne w zakresie wnioskowanego przez przedsiębiorców świadczenia postojowego z uwagi na skutki COVID-19? Proszę o wskazanie ww. danych z wyszczególnieniem województwa śląskiego oraz obszaru Zagłębia Dąbrowskiego (powiatu będzińskiego, powiatu zawierciańskiego, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Jaworzna).
 2. Jakie jest stanowisko ministerstwa w przedmiocie wykładni art. 15zq ust. 4 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w zakresie ustalenia 15% spadku przychodów wobec przedsiębiorcy, który w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie osiągnął żadnego przychodu?
 3. Na jakiej podstawie oraz z jakich przyczyn ZUS przesyła świadczenie postojowe od osób zatrudnionych na umowy zlecenia wyłącznie na rachunki bankowe? Co z osobami, które rachunków bankowych nie posiadają?
 4. Z jakich przyczyn i dlaczego od 24 czerwca 2020 r. ZUS przyjmuje wnioski o np. świadczenie postojowe wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (ZUS PUE)?
 5. Jakimi motywami kierowało się ministerstwo oraz obecnie ZUS nie przyznając świadczenia postojowego przedsiębiorcom, którzy nie osiągali żadnego dochodu z powodu odgórnego zamrożenia ich sektora działalności (np. restauratorzy, kosmetyczki, fryzjerzy, siłownie etc.)?
 6. W jaki sposób przedsiębiorca nie osiągający żadnego dochodu ma udowodnić spadek obrotów o co najmniej 15%, zgodnie z uregulowaniami ustawy pomocowej?

Posłanka Barbara Dolniak

1 października 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 11754 w sprawie świadczenia postojowego w dobie COVID-19

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelacją poselską nr 11754 Pani Barbary Dolniak w sprawie świadczenia postojowego w dobie COVID-19, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pomoc polegająca na ustalaniu prawa i wypłacie świadczenia postojowego jest udzielana na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej. Jest to pomoc przeznaczona dla przedsiębiorców (prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które mają problemy ze względu na ograniczenia i przestoje związane z COVID-19. Są to świadczenia wypłacane ze środków publicznych, stąd koniecznym jest dołożenie wszelkiej staranności przy ich wydatkowaniu, dlatego w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunków do przyznania i wypłaty świadczenia postojowego niezbędnym jest wnikliwe zbadanie takiej sprawy.

Wszystkie wnioski i sprawy rozpatrywane są w sposób indywidualny, bez zbędnej zwłoki, a w sytuacji stwierdzenia błędów lub powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wskazanych we wniosku danych, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w celu ustalenia stanu faktycznego. W przypadku odmowy przyznania i wypłaty świadczenia postojowego każdy płatnik lub ubezpieczony ma pełne prawo do odwołania się właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od rozstrzygnięcia Zakładu, które jego zdaniem jest nieprawidłowe.

Z zawartych w przedmiotowej interpelacji informacji wynika, że Zakład odmawiał przedsiębiorcom przyznania świadczenia postojowego z uwagi na fakt, że wspólnik spółki osobowej nie jest płatnikiem składek albo wobec stwierdzenia braku spadku przychodów o 15% (w stosunku do miesiąca poprzedzaj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »