Studia MBA jako koszt uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy w przedmiotowej sprawie wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu? Jeśli wydatek poniesiony na studia MBA będzie stanowił koszt uzyskania przychodu to w którym momencie zaplata ta stanie się kosztem uzyskania przychodu i jak taki koszt uzyskania przychodu powinien zostać ujęty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 3 czerwca 2016 r.) uzupełnione pismem, które wpłynęło w dniu 11 lipca 2016 r. (data nadania 8 lipca 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 29 czerwca 2016 r. Nr IPPB1/4511-587/16-2/AM (data nadania 30 czerwca 2016 r., data doręczenia 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia – jest prawidłowe,
 • momentu ujęcia w kosztach wydatków na studia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 3 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca od ponad 20 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług rachunkowo- księgowych (PKD: 69.20.Z) oraz doradztwa prawnego w zakresie biznesu i zarządzania (PKD 70.22.Z).

Powyższy zakres świadczonych usług doradczych wymaga znajomości różnorodnych zagadnień prawnych oraz zagadnień z zakresu zarządzania biznesowego, a także finansów i rachunkowości. Wnioskodawca, obserwując rosnący z roku na rok stopień skomplikowania spraw, w których doradza oraz zważając na fakt, że ich problematyka coraz częściej wykracza poza jurysdykcję Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na międzynarodowe spektrum klientów, dostrzegł potrzebę usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania oraz najnowszych metod działania z zakresu finansów i rachunkowości oraz marketingu.

W związku z powyższym, w celu utrzymania jak najwyższej pozycji na rynku konieczne jest stałe podnoszenie kwalifikacji, nie tylko ze względu na charakter świadczonych usług i potencjalnych klientów, ale również ze względu na prowadzenie przynoszącej jak największe zyski działalności gospodarczej i zarządzania kadrą pracowniczą. Z tej przyczyny Wnioskodawca postanowił podjąć odpłatne dwuletnie studia Execulive MBA (Master of Business Administration).

Wskazane Studia MBA dzielą się na sześć modułów:

 • Moduł 1 składa się z kursu dotyczącego prowadzenia biznesu w gospodarce globalnej, kursu rachunkowości dla kadry
 • kierowniczej oraz kursu zarządzania oraz pracy w zespole.
 • Moduł 2 zakłada udział w kursie dotyczącym zastosowania nowych technologii i postępującej cyfryzacji w rozwiązywaniu problemów biznesowych, kursu strategii konkurencyjnej oraz pierwszej części kursu finansów dla kadry zarządzającej, a także kursu przedsiębiorczości.
 • Moduł 3 obejmuje kursy z zakresu zarządzania ryzykiem, globalnej strategii rozwoju, kursu z zarządzania finansami w korporacji o raz drugiej części kursu finansów dla kadry zarządzającej,
 • W module 4 znalazły się kursy marketingu i zarządzania oraz kurs strategii korporacyjnej dotyczący fuzji i przejęć.
 • Moduł 5 składa się z kursów dotyczących wpływu biznesu na środowisko naturalne oraz korzyści płynących z inwestycji na rynkach wschodzących.
 • Moduł 6 składa się z kursu zarządzania oraz podsumowania zdobytej w trakcie studiów wiedzy.
 • Wnioskodawca rozpocznie we wrześniu 2016 r, wskazane studia, które obejmą lata nauki 2016/2017 oraz 2017/2018. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 czerwca 2016 r. Nr IPPB1/4511-587/16-2/AM Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego poprzez doprecyzowanie, że w zakresie sposobu ewidencji kosztów stosowana jest metoda memoriałowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w przedmiotowej sprawie wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu?
 2. Jeśli wydatek poniesiony na studia MBA będzie stanowił koszt uzyskania przychodu to w którym momencie zaplata ta stanie się kosztem uzyskania przychodu i jak taki koszt uzyskania przychodu powinien zostać ujęty?

Zdaniem Wnioskodawcy
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn, zm., dalej „ustawa o PIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Wyrażenie "w celu osiągnięcia przychodu" zawarte w przytoczonym powyżej przepisie oznacza, że podatnik może ponosić wydatki związane osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej, które w takiej sytuacji podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Z kolei przez sformułowanie "w celu" należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu). Należy tu zauważyć, że dążenie Wnioskodawcy ma przymiot "celowości", gdyż na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo skutkowych należy uznać, że poniesiony na studia MBA koszt może przynieść oczekiwane następstwo - przychód z działalności polegającej na świadczeniu usług doradztwa prawno-podatkowego i biznesowego, a także usług rachunkowo-księgowych dla klientów zarówno polskich jak i zagranicznych.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, a za takie zdaniem Wnioskodawcy uznać można wydatki poniesione na Studia MBA, których program obejmuje między innymi:

 • Kurs rachunkowości dla kadry zarządzającej;
 • Kurs finansów dla kadry zarządzającej;
 • Kurs przedsiębiorczości;
 • Kurs zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie;
 • Kurs strategii korporacyjnej - fuzje i przejęcia oraz
 • Kurs marketingu.

Należy również mieć na względzie, że wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Wydatek na studia MBA poniesiony przez Wnioskodawcę spełnia zdaniem Wnioskodawcy ustawowe wymagania aby mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, a więc: celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) jest osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, wydatek ten został nie wymieniony w zawaitym w art. 23 ust, 1 ustawy o PIT katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Ska...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »