Stosowanie ulgi na złe długi przez podatnika ryczałtu

W zeznaniu rocznym składanym za 2023 r. można dokonać zmniejszenia przychodów należnych za rok 2023 o przychody należne, które nie zostały opłacone przez dłużnika w związku z najmem nieruchomości, przy czym nalezy dokonać tego zmniejszenia w takim stosunku, w jakim w 2023 r. pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów - czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się przedsiębiorczyni, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu i usług gastronomicznych. Zatory płatnicze dotyczą rozliczenia najmu, który zakończył się w maju 2023 r. Dłużnik zalega z zapłatą wynikającą z faktur. Od terminu zapłaty upłynęło 90 dni. Dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego ani likwidacyjnego. Jego wykreślenie z CEiDG nastąpiło 23 października 2023 r. Wierzytelność nie została uregulowana ani zbyta. Dłużnik w momencie zawarcia transakcji był przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Transakcja zawarta przez przedsiębiorczynię i dłużnika była transakcją handlową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom i została zawarta w ramach działalności oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zobowiązanie dłużnika, o którym mowa we wniosku, stanowi świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. Wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego została przez przedsiębiorczynię zaliczona do przychodów należnych. Dłużnik nie jest podmiotem powiązanym. Od dat wystawienia faktur nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono faktury. Wierzytelności nie zostały przez przedsiębiorczynię zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W związku z powyższym przedsiębiorczyni zapytała, czy nadwyżka zatorów płatniczych wynikających z faktur z 2022 r. ponad przychód osiągnięty w 2023 r. z tytułu usługi najmu objętej 8,5 % podlega potrąceniu z przychodu osiągniętego w 2023 r. z tytułu usług gastronomicznych objętych stawką 3% w zeznaniu rocznym za 2023 zgodnie z art. 11 ust. 3 oraz ust. 13a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jej zdaniem - tak.

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1, 1a, 2 i 3a odliczenia:

  1. mogą być zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w roz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »