Środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej a składka zdrowotna

W związku z tym, iż środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej zostały zakwalifikowane przez wnioskodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to tym samym powstanie obowiązek uwzględnienia tego świadczenia w rocznej i miesięcznej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej - czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.

 

Wnioskodawca we wniosku o interpretację wskazał, że jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik dwóch spółek cywilnych. Z dniem 31 grudnia 2023 r. wystąpił z pierwszej spółki cywilnej. Nadal będzie prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej jako wspólnik drugiej spółki cywilnej. W prowadzonej działalności zarówno w pierwszej jak i w drugiej spółki cywilnej stosuje opodatkowanie w formie podatku liniowego. Wnioskodawca wskazał również, że otrzyma środki pieniężne w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, które stanowią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym jako Wnioskodawca miał wątpliwości, czy jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z dochodu (środków pieniężnych) otrzymanych tytułem naliczenia po jego wystąpieniu ze spółki, czy jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - wspólnik spółki cywilnej wpisany do CEIDG będzie zobowiązany do naliczenia i zapłacenia składki zdrowotnej z tytułu uzyskanych środków pieniężnych po wystąpieniu ze spółki cywilnej, a jeżeli taki obowiązek zaistnieje to czy rozliczenie składki zdrowotnej należy dokonać w rozliczeniu miesięcznym czy rocznym (środki pieniężne zgodnie z umową zostaną wypłacone w 2 ratach do 31 stycznia 2024 r. j 31 stycznia 2025 r.) i jaki dochód będzie podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej.

Wnioskodawca uważa, że jest zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie od dochodów z tej działalności rozliczonej w oparciu o PKPiR. Natomiast otrzymane w 2024 i 2025 roku jako byłemu wspólnikowi środki pieniężne z tytułu wystąpienia ze spółki 31 grudnia 2023 r. powinny być wyłączone z podstawy na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 tej ustawy ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

W myśl art. 81 ust. 2 oraz ust. 2c ww. ustawy roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »