Sprzedaż znaku towarowego a licencja – różnice

Rejestrując znak towarowy, podmiot gospodarczy zyskuje prawo do wyłącznego posługiwania się nim. Jednocześnie zapewnia sobie szeroki zakres ochrony. Posiadanie znaku „na własność” pozwala mu rozporządzać oznaczeniem wedle uznania, w tym udzielać na niego licencji innemu podmiotowi lub nawet sprzedać prawo do jego ochrony. Co się wtedy dzieje – czy udzielone licencje przestają obowiązywać? I czym właściwie różni się umowa licencyjna od umowy sprzedaży znaku? Wyjaśniamy!

 

Co daje licencja na znak towarowy?

Według artykułu 163 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku: Prawo własności przemysłowej, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną.

Konstrukcja licencji na znak towarowy jest zbliżona do umowy licencyjnej na patent (w samej ustawie znajdziemy odesłanie do przepisów związanych właśnie z tą materią). Jako cechę szczególną tego stosunku należy wskazać fakt, iż uprawniony (licencjodawca) nie wyzbywa się swojego prawa. Jedynie ogranicza je we wskazanym zakresie na rzecz licencjobiorcy. Z kolei sama umowa to zbiór zasad, które wskazują w jaki sposób licencjobiorca może używać znaku bez jednoczesnego naruszania praw licencjodawcy.

W doktrynie znajdziemy wyróżnienie kilku rodzajów umów licencyjnych na znak towarowy. Różnią się one od siebie zakresem upoważnienia i możliwością jego dalszego udzielania. W odniesieniu do tych kwestii wyróżniamy głównie licencje wyłączne i niewyłączne. Umowa licencyjna wyłączna sprawia, że uprawniony do znaku nie może udzielać podobnej licencji pozostałym podmiotom. Natomiast licencja niewyłączna sprawia, że licencjodawca może udzielać uprawnienia do korzystania ze znaku nieograniczonej liczbie podmiotów.

Jeszcze inny podział umów licencyjny to podział na pełne i ograniczone. W tym przypadku kryterium podziału ma charakter przedmiotowy. Oznacza to, że licencje te różnią się od siebie zakresem uprawnień:

  • gdy licencjobiorca będzie uprawniony do używania znaku w tym samym zakresie, co licencjodawca – jest to licencja pełna;
  • za to gdy zakres ten zostanie ograniczony względem uprawnień właściciela znaku – mówimy o licencji ograniczonej (o charakterze niepełnym).

Umowę licencji należy sporządzić na piśmie pod rygorem nieważności. Udzielenie licencji można zgłosić również do rejestru znaków towarowych. Treść takiej umowy powinna poruszać wszelkie istotne elementy merytoryczne, w tym: prawidłowe określenie stron, kwestię odpłatności, zakres upoważnienia, oraz prawa i obowiązki po stronie licencjodawcy oraz licencjobiorcy. Oprócz tego warto uregulować także kwestię ustania umowy licencyjnej.

Jest to na tyle ważne ze względu na fakt, że znaki towarowe stanowią jedne z najważniejszych oraz najcenniejszych elementów tak zwanego know-how. Pozwalają na identyfikację marki na rynku, nierzadko decydując o jej rozpoznawalności i sukcesie przedsiębiorcy. Strata z dnia na dzień możliwości korzystania ze znaku towarowego z wyrobioną renomą, może więc stać się źródłem wielu poważnych problemów – zarówno finansowych, jak i wizerunkowych.

Czy można sprzedać znak towarowy?

Zgodnie z brzmieniem artykułu 162 ust. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »