Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie dopostanowień art. 22 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczejna czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lubna czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

 

Jeżeli okres zawieszenia obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Ważne! Od 30 kwietnia 2018 r. zawiesić firmę może również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Wcześniej, jeśli pracownicy przebywali na wymienionych urlopach, nie można było zawiesić firmy.

Przychody uzyskiwane w trakcie zawieszenia działalności

Z art. 25 ust. 1 Prawa przedsiębiorców wynika wprost, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie wyklucza to jednak podejmowania pewnych czynności, wśród których jest wymienione w art. 25 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy prawo zbywania własnych środków trwałych oraz wyposażenia.

Niekiedy prawo to dotyczy również towarów handlowych. Możliwość dokonania takiej sprzedaży wiąże się jednak z zaistnieniem specyficznych okoliczności. Tytułem przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 kwietnia 2010 r., sygn. IPPP1-443-235/10-4/JL, potwierdził, że podatnik może sprzedać w okresie zawieszenia działalności wyprodukowane towary handlowe, lecz dotyczy to tylko towarów zamówionych i wyprodukowanych przed datą zawieszenia działalności (…). W ten sposób wywiąże się z wcześniejszych, umówionych z kontrahentami świadczeń.

Jak uznał bowiem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.377.2018.3.AA:

(...) zawieszenie działalności gospodarczej nie wyklucza automatycznie możliwości osiągania przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie zawieszenia tej działalności. Z tej też przyczyny, podmiot, który formalnie zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, do momentu zlikwidowania tej działalności, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest nadal podatnikiem prowadzącym tą działalność. W przypadku braku osiągania jakichkolwiek dochodów z tej działalności, jest jedynie zwolniony w okresie zawieszenia z niektórych obowiązków, np. z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli jednak w okresie zawieszenia osiągnie jakikolwiek dochód z tej działalności, jest zobowiązany opodatkować go zgodnie z obowiązującymi go zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek od towarów i usług

Jeżeli sprzedaż jest dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług, opodatkowanie transakcji lub też zastosowanie zwolnienia będzie uzależnione od tego, co jest przedmiotem umowy. W sytuacji gdy sprzedawany będzie towar handlowy, zastosowanie znajdzie odpowiednia dla niego stawka podatku.

Sprzedaż środka trwałego lub wyposażenia pod pewnymi wymogami może zaś korzystać ze zwolnienia od opodatkowania. Jak wynika bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem, zwolnienie to może być zastosowane, gdy np. samochód służył podatnikowi wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych. W sytuacji jednak, gdy samochód był wykorzystywany także do wykonywania czynności opodatkowanych jego dostawa będzie opodatkowana VAT w stawce 23%.

Dodajmy, że sprzedaż samochodu może być także opodatkowana przy zastosowaniu procedury VAT marża, jeżeli w momencie nabycia tego pojazdu podatnik zakładał jego dalszą odsprzedaż. Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »