Sprzedaż w ramach dropshippingu w PKPiR

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność w oparciu o model logistyczny sprzedaży aukcyjnej odzieży dziecięcej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w księdze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z załączonymi rachunkami może być uznana za wystarczającą podstawę do wyliczenia podatku? Czy można potraktować ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty postępowania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2017 r. (data wpływu 16 października 2017 r.) uzupełnione pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. (data nadania 21 grudnia 2017 r., data wpływu 27 grudnia 2017 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 14 grudnia 2017 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.352.2017.1.ES (data nadania 14 grudnia 2017 r., data odbioru 15 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • prawidłowości księgowania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest prawidłowe,
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów przejazdu prywatnym samochodem należącym do żony i matki – jest nieprawidłowe,
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zatrudnieniem nowego pracownika oraz postępowaniem reklamacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości księgowania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny sprzedaży aukcyjnej odzieży dziecięcej przez internet tzw. dropshipping. Pełna oferta handlowa zamieszczona jest pod adresem strony internetowej Wnioskodawcy i na FB. Proces wysyłki towaru został przeniesiony na dostawcę z Chin. Klient kupuje w sklepie on-line, jednak towar otrzymuje wyłącznie od dostawcy, który jednak pozostaje nieujawniony względem niego.

Wnioskodawca nie posiada fizycznie towarów, które są oferowane klientom do sprzedaży. Nie musi też ich pakować i wysyłać do klientów, bowiem tym wszystkim zajmuje się samodzielnie dostawca. Co za tym idzie Wnioskodawca nie ma potrzeby prowadzenia magazynu. Jedynym jego obowiązkiem jest pozyskanie klientów, którzy te towary będą chcieli nabyć czyli działalność gospodarcza firmy Wnioskodawcy sprowadza się do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa handlowego. W przyjętym modelu logistycznym rola Wnioskodawcy jako przedsiębiorcy ogranicza się do zbierania zamówień, przyjmowania płatności za zamówienia, które przekazywane są następnie do realizacji dostawcy towaru. Wnioskodawca nie prowadzi w żadnej formie sprzedaży towarów we własnym imieniu. Płatności w postaci przelewów bankowych dokonywane są na rachunek firmowy.

Z treści otrzymanych zamówień wynika, że klientami są – do chwili obecnej – wyłącznie osoby fizyczne. Towar jest zamawiany dopiero z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku firmowym. Otrzymane płatności, po pomniejszeniu o należną prowizję przekazywane są na rachunek bankowy dostawcy. Naliczona prowizja jest przychodem z działalności gospodarczej firmy Wnioskodawcy i jest dokumentowana rachunkiem przy zachowaniu ciągłości numeracji. W efekcie pojedyncze rachunki nie są wpisywane do księgi przychodów i rozchodów – jest to czasem nadmierna ilość. Wnioskodawca zaznacza, że nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Dzienne zestawienia zrealizowanych transakcji, do których podłączone są stosowne rachunki są ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Działalność Wnioskodawcy opodatkowana jest na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Wysokość prowizji jest zmienna i zależna od wielu czynników np. rozmiarów towarów, fasonów, materiałów, aktualnego kursu walutowego itd. - dostawca potrafi zmieniać ceny towarów kilka razy nawet w ciągu jednego dnia. Wnioskodawca zaznacza, że firma kierując się aspektem praktycznym – jest bliżej klienta niż dostawca – przejęła na siebie obowiązek ewentualnego postępowania reklamacyjnego – dotychczas nie zgłoszono do Wnioskodawcy jeszcze ani jednej reklamacji.

Finalizacja realizacji dostawy towaru do klienta jest potwierdzana mailami przesyłanymi do firmy przez klientów, a ponadto dostawy są monitorowane na specjalnie do tego przeznaczonej elektronicznej platformie informacyjnej przewoźnika. Każda dostawa towaru posiada swój własny kod numeryczny, co ułatwia monitorowanie dostaw towarów do klientów, a także na korelowanie dokonanych na rachunek firmowy wpłat pieniężnych klientów z konkretnymi przypisanymi do nich dostawami. Umowy z przewoźnikami zawiera bezpośrednio właściwy dostawca. Koszty działalności gospodarczej firmy ograniczają się do kosztów: usług telekomunikacyjnych, usługi internetowej, FB, reklamy, usługi rachunkowej, opłat bankowych, finansowych.

Firma jest zarejestrowana w mieszkaniu należącym do mamy Wnioskodawcy. W razie potrzeby Wnioskodawca wykorzystuje do przejazdów prywatny samochód osobowy. W związku z rozwojem firmy Wnioskodawca rozważa zatrudnienie jednego pracownika.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 14 grudnia 2017 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.352.2017.1.ES Wnioskodawca doprecyzował, że:

 1. Firma zarejestrowana jest w domu jego matki. Do tej pory Wnioskodawca nie ujmował w ewidencji działalności gospodarczej żadnych kosztów z tego tytułu. Dom jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w części ok. 5 %. Wydatki ponoszone w związku z używaniem domu to koszty ogrzewania, energii elektrycznej.
  Pytanie o tej treści zostało postawione, ponieważ istnieje możliwość zaliczenia kosztów utrzymania firmy w domu rodzinnym do kosztów podatkowych.
 2. Samochód wykorzystywany do przejazdów jest własnością żony Wnioskodawcy i matki. Na chwilę obecną Wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do jego używania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy wygenerowany z systemu bankowego wydruk potwierdzający wpłaty od klienta oraz kwoty przekazane dostawcy stanowi wystarczającą podstawę do wyliczenia prowizji i wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 2. Czy podstawa zapisów przychodów w księdze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z załączonymi rachunkami może być uznana za wystarczającą podstawę do wyliczenia podatku?
 3. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach dropshippingu można potraktować ponoszone koszty utrzymania firmy w mieszkaniu mamy, koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty postępowania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?

Odpowiedź na pytanie Nr 2 i 3 (oprócz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów utrzymania firmy w mieszkaniu mamy) stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie Nr 1 oraz pytanie Nr 3 w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów utrzymania firmy w mieszkaniu mamy zostanie udzielona odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym ze świadczenia usług pośrednictwa handlowego w formie dropshippingu będzie prowizja uzyskana z tego tytułu, a więc różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy.

Na potwierdzenie tego stanowiska Wnioskodawca przytacza trzy interpretacje indywidualne:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2012 r. znak ILPB1/415-1183/11-2/TW,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2013 r. znak: IPTB1/415-218/13-4/DS,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. znak: IPPB1/4511-1329/15-2/ES.

Wnioskodawca uważa, ze w sytuacji wystawiania w danym dniu przez podatnika wielu rachunków, dopuszczalne jest dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych rachunków nazwanego zestawieniem sprzedaży. Tym samym ww. zestawienie sprzedaży będzie stanowiło ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »