Sprzedaż towarów w cenie promocyjnej a podstawa opodatkowania w VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności prowadzi szereg działań o charakterze promocyjnym. W ramach tych działań zdarza się, że dokonuje sprzedaży towarów ze znacznym rabatem po uwzględnieniu którego promocyjna cena sprzedaży danego towaru może wynieść niekiedy 10 groszy netto. Czy w takim przypadku podstawą opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów na zasadach promocyjnych stanowić będzie kwota wynosząca 10 groszy netto?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu obliczania podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu obliczania podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca) jest jednym z wiodących podmiotów na rynku, prowadzących działalność w segmencie sprzedaży hurtowej towarów. Głównymi klientami Wnioskodawcy są mikro-1 mali przedsiębiorcy (dalej zwani „Klienci”). Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności prowadzi szereg działań o charakterze promocyjnym. W ramach tych działań zdarza się, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów ze znacznym rabatem po uwzględnieniu którego promocyjna cena sprzedaży danego towaru może wynieść niekiedy 10 groszy netto. Prawo do nabycia określonego towaru za cenę promocyjną wynoszącą 10 groszy netto Klient uzyskuje pod warunkiem spełnienia określonego warunku, np. dokonania zakupu określonego wolumenu towarów objętych promocją. Zasady promocyjnej sprzedaży towarów są każdorazowo zawarte w odpowiednim regulaminie. Akcje promocyjne obejmujące sprzedaż towarów za 10 groszy netto prowadzone są w celu zwiększenia obrotów stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem VAT Wnioskodawcy, pozyskania nowych klientów, jak również zwiększenia satysfakcji oraz lojalności dotychczasowych klientów Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przeprowadzenia opisanych przez Wnioskodawcę działań promocyjnych, podstawą opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów na zasadach promocyjnych stanowić będzie kwota wynosząca 10 groszy netto?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest - co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

  1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
  3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zdaniem Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wielkości udzielanego rabatu, co wskazuje na pełną dowolność jego ustalania przez strony.

W konsekwencji zatem, w ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż artykułów w promocyjnej cenie wynoszącej 10 groszy netto, nie narusza zasad wynikających z Ustawy.

W opinii Wnioskodawcy przedmiotowe działania marketingowe, mają uzasadnienie ekonomiczne i przynoszą dla Wnioskodawcy wymierne korzyści polegające przede wszystkim na zwiększeniu przychodów i obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania dla celów podatku VAT.

W konsekwencji zatem zdaniem Wnioskodawcy podstawą opodatkowania w podatku VAT dla sprzedawanego na warunkach promocyjnych towaru będzie kwota wynosząca 10 groszy netto.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają interpretacja podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 2 lipca 2014 roku o sygn. IPPP1/443-372/14-4/AP stwierdził:

„W okolicznościach niniejszej sprawy, fakt udzielenia rabatu w formie promocyjnej ceny sprzedawanych towarów znany jest nabywcom wcześniej - informacje o rabatach uwidocznione są na opakowaniach towarów objętych promocją, ogłoszone w placówce handlowej, zamieszczone są na stronie internetowej Spółki lub placówek handlowych.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów po cenie promocyjnej w ramach organizowanej akcji promocyjnej co oznacza, ze powyższa sprzedaż następuje po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar. Są to więc rabaty uwzględnione w momencie sprzedaży - tym samym me obejmuje ich podstawa opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ust...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »