Sprzedaż samochodu osobowego nabytego przed 1 kwietnia 2014 r. a korekta VAT

Pytanie podatnika: Czy spółka jest uprawniona do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu samochodów nabytych przed 1 kwietnia 2014 r. w przypadku ich sprzedaży po dniu 31 marca 2014 r. w okresie: 1. 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym nabyto samochód o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł, 2. 60 miesięcy licząc od miesiąca, w którym nabyto samochód o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2014 r. (data wpływu 11 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdów samochodowych przez Spółkę przed dniem 1 kwietnia 2014 r., przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku, w przypadku sprzedaży tych pojazdów samochodowych po dniu 31 marca 2014 r. w okresie:

 1. 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł,
 2. 60 miesięcy licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł.

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdów samochodowych przez Spółkę przed dniem 1 kwietnia 2014 r., przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku, w przypadku sprzedaży tych pojazdów samochodowych po dniu 31 marca 2014 r. w okresie:

a. 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł,
b. 60 miesięcy licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka posiada pojazdy samochodowe przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota w wysokości 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000,00 zł. Te pojazdy samochodowe zostały nabyte przez Spółkę przed dniem 1 kwietnia 2014 r. Spółka po zamierzonym okresie eksploatacji tych pojazdów, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 kwietnia 2014 r. planuje dokonać sprzedaży tych samochodów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2014 r., poz. 369), od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż ww. pojazdów samochodowych nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722) ze względu na uchylenie w § 3 ust. 1 punktu 20 tego rozporządzenia z dniem 1 kwietnia 2014 r. Tym samym sprzedaż tych pojazdów samochodowych będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o VAT, jest uprawniona do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu w przypadku pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez Spółkę przed dniem 1 kwietnia 2014 r., przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika,
2. należnego z tytułu:

 1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikiem jest ich usługobiorca,
 2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikiem jest ich nabywca,
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT,
4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy o VAT, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł (zwanych dalej pojazdami samochodowymi lub pojazdem samochodowym)w przypadku sprzedaży tych pojazdów samochodowych po dniu 31 marca 2014 r. w okresie:

 1. 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł,
 2. 60 miesięcy licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy, kwestię możliwości dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przez Spółkę z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów samochodowych reguluje art. 11 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu w przypadku sprzedaży ww. pojazdów samochodowych po dniu 31 marca 2014 r., art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio. W przypadku sprzedaży tych pojazdów samochodowych po dniu 31 marca 2014 r., ich dostawa podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art. 90b ust. 2 ustawy o VAT w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w art. 90b ust. 1 ustawy o VAT, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Skutkuje to zatem prawem do korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych pojazdów samochodowych. Z kolei, zgodnie z art. 90b ust. 4 korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Oznacza to, że w przypadku sprzedaży pojazdów samochodowych w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazdy samochodowe, o ile ich wartość początkowa przekracza 15.000 zł. Spółka jest uprawniona do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdów samochodowych o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku od towarów i usług występującą przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdów samochodowych i kwoty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych pojazdów samochodowych z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT zastosowanej przy odliczeniu, w związku z wykorzystaniem pojazdu samochodowego w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podaktu bez prawa do odliczeń, przy czym okres tej korekty wynosi 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania te pojazdy samochodowe.

Z kolei w przypadku sprzedaży pojazdów samochodowych, o ile ich wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł., Spółka jest uprawniona do dokonania korek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »