Sprzedaż premiowa a koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem opisanego Programu w formie sprzedaży premiowej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Programu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Programu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 17 lutego 2015 r. Znak: IBPB II/1/415-1015/14/BJ, IBPBI/2/423-1502/14/AK wezwano do ich uzupełnienia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

1.Organizatorem Programu … (dalej: Program) jest Spółka (dalej Organizator).
2.Program trwa w okresie od 01/11/2014 do 01/03/2015. Program może też być odwołany przed wskazanym terminem - odwołanie może nastąpić przez publikację na stronie internetowej.
3.Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik biorący w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
5.Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
Klient - osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która zawarła z Organizatorem umowę pożyczki;
Nagroda – Tablet …

Umowa Pożyczki - umowa, na podstawie której Organizator udzielił Klientowi odpłatnej pożyczki w kwocie nie mniejszej niż 2000 złotych netto, spłacanej w ciągu minimum 36 miesięcy-tj. Klient otrzymał na wskazany rachunek kwotę 2000 złotych i spłaca pożyczkę w co najmniej 36 miesięcznych ratach.
2.Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Programu mogą być Klienci, którzy zawarli w okresie obowiązywania Programu z Organizatorem Umowę Pożyczki i od niej nie odstąpili, oraz którzy otrzymali od Organizatora zaproszenie do udziału w konkursie w formie listu tradycyjnego lub wiadomości tekstowej.
 2. Odstąpienie od umowy przez Klienta powoduje utratę prawa do udziału w Programie i utratę wszelkich przywilejów.
 3. Uczestnik otrzyma nagrodę pod warunkiem wykonania zadania polegającego na:
  1. Zawarciu z Organizatorem Umowy Pożyczki w okresie obowiązywania Programu
  2. Kwota pożyczki wynosi nie mniej niż 2.000 złotych netto tj. Klient otrzyma na wskazany rachunek bankowy kwotę minimum 2.000 złotych;
  3. Spłacie przez Uczestnika w terminie co najmniej pierwszej raty pożyczki tj. zgodnie Harmonogramem Spłat lub wcześniej;
  4. Wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych o produktach oferowanych przez Organizatora drogą elektroniczną i telefoniczną;
 4. Organizator prowadzi ewidencje przyznanych nagród.
 5. W przypadku gdy uczestnikiem sprzedaży promocyjnej jest osoba fizyczna, która dokonuje nabycia premiowanych towarów lub usług na potrzeby prywatne (tj. poza działalnością gospodarczą), wartość otrzymanej nagrody (premii) stanowi u niej przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Przychód, o którym mowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który swoim zachowaniem naraża Organizatora na szkodę (np. rozpowszechnianie nieprawdziwych, szkodzących interesom Organizatora informacji).

3. Nagrody

 1. Każdy Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości zawartych Umów Pożyczek.
 2. Nagrody będą wysłane za pośrednictwem dystrybutora Nagród na adres zamies...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »