Sprzedaż pracownikowi firmowego samochodu. Jak rozliczyć w VAT rabat i dodatkowe wyposażenie?

Podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży samochodu służbowego na rzecz pracownika lub członka jego rodziny jest kwota należna od nabywcy samochodu, tj. kwota uwzględniająca udzielony mu przy sprzedaży rabat. Natomiast firmie nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupu nowego samochodu służbowego w części przypadającej na wartość wyposażenia dodatkowego wybranego przez pracownika w przypadku, gdy firma po zakupie obciąża tego pracownika wartością tego wyposażenia dodatkowego na podstawie faktury VAT dokumentującej usługę doposażenia pojazdu w ww. wyposażenie dodatkowe.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka posiadająca flotę samochodów służbowych, które są udostępniane na rzecz użytkowników będących:

 • pracownikami spółki, tj. osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę,
 • osobami, z którymi spółka zawarła umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę o świadczenie usług).

Są to samochody osobowe. Do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi tych samochodów spółka stosuje limit 50%.

W regulaminie użytkowania samochodów służbowych (zwanym dalej: „Polityką Flotową”) spółka określa szczegółowo zasady przydzielania, przekazywania, zwrotu, eksploatacji, konserwacji pojazdów służbowych, ujednolicenia praw i obowiązków użytkowników w zakresie korzystania z samochodów służbowych, jak również optymalizacji pełnych kosztów floty, nie tylko pod względem kosztów pojazdu, ale również pod względem kosztów eksploatacji, konserwacji i późniejszej możliwości zbycia samochodu na koniec umowy.

Polityka Flotowa określa również kryteria, na podstawie których dany samochód kwalifikuje się do wymiany. Zakwalifikowany do wymiany samochód przeznaczony zostaje na sprzedaż. Zasady sprzedaży samochodów służbowych określa program sprzedaży samochodów służbowych (dalej: „Program”). Zgodnie z tymi zasadami, propozycja sprzedaży samochodu służbowego kierowana jest do jego uczestników, w następującej kolejności:

 1. do użytkownika danego samochodu,
 2. do pozostałych pracowników Spółki oraz osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z możliwości zakupu samochodów służbowych mogą skorzystać również członkowie rodzin uczestników. Uczestnik lub członek jego rodziny może wykupić na własność samochód służbowy w cenie obniżonej o 20% od wartości rynkowej na warunkach ustalonych przez spółkę. Spółka przewiduje możliwość zwiększenia obniżki ceny dla użytkowników, których samochód będzie w bardzo dobrym stanie technicznym (bez szkód, zniszczeń, istotnych usterek).

Spółka dodał, że użytkownicy samochodów służbowych, zgodnie z zawartymi ze spółką porozumieniami, mogą zdecydować o doposażeniu samochodów, które będą użytkować, w elementy wyposażenia wykraczające poza podstawowe wyposażenie ustalone przez spółkę dla danego modelu samochodu oraz stanowiska służbowego Uczestnika (dalej: wyposażenie dodatkowe). Spółka nabywa samochody służbowe wraz z wyposażeniem dodatkowym ustalonym w porozumieniu z użytkownikiem. Koszt wyposażenia dodatkowego powiększa cenę zakupu samochodu przez spółkę, która dokumentowana jest fakturą VAT. Kosztem wyposażenia dodatkowego, zgodnie z porozumieniem, obciążany jest następnie użytkownik na podstawie faktury VAT wystawionej przez spółkę. W fakturze tej spółka wykazuje podatek należny w związku ze świadczeniem na rzecz użytkownika usługi doposażenia samochodu w wybrane przez niego elementy wyposażenia dodatkowego.

 

 

Spółka chciała wiedzieć:

 1. czy podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku sprzedaży samochodu służbowego na rzecz uczestnika lub członka jego rodziny, jest kwota należna od nabywcy samochodu, tj. kwota uwzględniająca udzielony mu przy sprzedaży...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »