Sprzedaż budynku i przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT

Wartość sprzedaży zwolniona od podatku VAT z tytułu dostawy budynku mieszkalno-usługowego, jako transakcja związana z nieruchomościami, która nie ma charakteru czynności pomocniczych, wliczana będzie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - takz uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

 

Wniosek o interpretację złożyła spółka z o.o., której przedmiotem działalności jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Spółka zamierzała sprzedać w styczniu 2024 r. budynek mieszkalno-usługowy wraz z gruntem, który nabyła w październiku 2019 r. od osoby fizycznej. W maju 2020 r. uzyskano pozwolenie na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalno-usługowego. Prace trwały do listopada 2020 r. Nakłady na modernizację przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości. W styczniu 2021 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie i w tym samym miesiącu zaczęła wynajmować lokale mieszkalno-usługowe. Spółka ustaliła, że sprzedaż nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Po ulepszeniu, modernizacji budynku wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej. Z racji tego, że nakłady poniesione na ulepszenie nieruchomości przekroczyły 30% jej wartości początkowej, doszło do pierwszego zasiedlenia - w styczniu 2021. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną sprzedażą w styczniu 2024 upłynął termin dłuższy niż 2 lata. Wartość sprzedaży środka trwałego budynku mieszkalno-usługowego spowoduje przekroczenie kwoty wolnej na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym spółka chciała wiedzieć, czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT może zastosować zwolnienia z VAT przy sprzedaży budynku mieszkalno-usługowego wraz z gruntem oraz czy transakcja sprzedaży tej nieruchomości spowoduje przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego VAT (200 tys.). Zdaniem spółki, przy sprzedaży ww. budynku można zastosować zwolnienie z VAT, a wartość sprzedaży tego środka trwałego spowoduje przekroczenie kwoty wolnej na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o VAT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w tych przepisach warunki.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Kwestia pierwszego zasiedlenia została uregulowana w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na  potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »