Spółki jawne oraz ich wspólnicy a CIT-15J - MF wyjaśnia

Czy informacja CIT-15J może zostać skutecznie złożona za pomocą platformy ePUAP bądź e-Urząd Skarbowy? Czy złożenie przez wspólnika spółki jawnej samych załączników CIT/JW bez głównego druku CIT-15J stanowi wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez art. 1u ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy istnieje możliwość złożenia informacji CIT-15J przez pełnomocnika? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów.

 

Interpelacja nr 31371 do ministra finansów w sprawie obowiązków spółek jawnych oraz ich wspólników

Szanowny Panie Ministrze,

pomimo faktu, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie których spółki jawne w pewnych okolicznościach mogą uzyskać status podatnika podatku dochodowego, obowiązują od ponad roku, nadal pojawiają się wątpliwości interpretacyjne. Wiele niejasności jest związanych z obowiązkami informacyjnymi spółek jawnych oraz ich wspólników.

Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Czy informacja CIT-15J może zostać skutecznie złożona za pomocą platformy ePUAP bądź e-Urząd Skarbowy?
  2. Czy złożenie przez wspólnika spółki jawnej samych załączników CIT/JW bez głównego druku CIT-15J stanowi wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez art. 1u ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
  3. Czy istnieje możliwość złożenia informacji CIT-15J przez pełnomocnika?
  4. W razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 3 czy dla upoważnienia do złożenia wyżej wskazanej informacji właściwe jest pełnomocnictwo szczególne (druk PPS-1), czy też pełnomocnictwo do składania deklaracji (UPL-1 lub UPL-1P)?

 

Poseł Grzegorz Gaża

10 lutego 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 31371 w sprawie obowiązków spółek jawnych oraz ich wspólników

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji nr 31371 z dnia 16 lutego 2022 r., wniesionej przez posła Grzegorza Gażę, uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Interpelacja dotyczy trybu składania - przez spółki jawne - formularza CIT-15J wraz załącznikiem CIT/JW.

Powyższy formularz składany jest na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1a) oraz ust. 4 i 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”). W świetle wskazanych przepisów, co do zasady, spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są traktowane jako podatnicy na gruncie ustawy o CIT, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży informacji określonej w art. 1 ust. 3 pkt 1a) ustawy o CIT, wskazującej dane podmiotów posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki, według ustalonego wzoru. Formularz CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW składa się zgodnie z ustalonym wzorem publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Poniżej odnoszę się do poszczególnych pytań uwzględnionych w interpelacji.

1. Czy informacja CIT-15J może zostać skutecznie złożona za pomocą platformy ePUAP bądź e-Urząd Skarbowy?

Z uwagi na brak regulacji szczególnych w ustawie o CIT, informacja wskazana w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT może zostać złożona - zgodnie z ogólnymi zasadami - w formie papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku składania ww. informacji w formie pap...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »