Slim VAT: Uzgodnienie i spełnienie warunków korekty

Przez uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego rozumie się ustalenie przez strony faktu obniżenia wykazanego na fakturze pierwotnej wynagrodzenia. Uzgodnienie może wskazywać również okoliczności, których zaistnienie w przyszłości uzasadnia obniżenie należności. Uzgodnieniem tym może być zawarcie umowy określającej w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do odzyskania części wynagrodzenia, np. ze względu na przyznany mu w ustalonych warunkach rabat. Przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego mogą być również zawarte w regulaminach realizacji sprzedaży lub ogólnych warunkach umowy, których akceptacja dokonywana jest w momencie przystąpienia nabywcy do transakcji.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, zarejestrowany podatnik VAT czynny, która prowadzi działalność gospodarczą, polegającą przede wszystkim na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom oraz na świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej, a także świadczy usługi budowalne i budowlano-montażowe. Na potrzeby powyższej działalności spółka nabywa towary i usługi od kontrahentów z całej Polski. Niejednokrotnie w przypadku tego typu transakcji występują sytuacje, w których spełnione zostają przesłanki do obniżenia podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy to m.in. sytuacji udzielenia przez kontrahenta rabatu spółce, na warunkach określonych w zawartej między nimi umowie, tj. w przypadku spełnienia określonych wskazanych w niej warunków.

Zgodnie z taką umową, spółka nabywa od kontrahenta towary. Nabycie poszczególnych towarów następuje na podstawie zamówień składanych przez spółkę kontrahentowi. Kontrahent rozlicza się ze spółką bezpośrednio po zrealizowaniu danego zamówienia, tj. dokonaniu danej dostawy towarów. Strony ustalają w takiej umowie, że kontrahent udzieli spółce X% rabatu (np. 2%) na towary zakupione w danym okresie rozliczeniowym trwającym Y miesięcy (np. 6 miesięcy), jeżeli w tym okresie rozliczeniowym spółka zakupi od kontrahenta towary o łącznej wartości przekraczającej określoną kwotę (np. 100 000 zł). Rabat będzie dotyczył wszystkich towarów zakupionych przez spółkę od kontrahenta w tym okresie rozliczeniowym objętych daną umowa zakupową. Przy tym kontrahent będzie dokonywał weryfikacji spełnienia warunków udzielania rabatu już po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego, ale nie później niż do określonego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu danego okresu rozliczeniowego (np. dla 6 miesięcznego okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się od 1 stycznia - weryfikacja może nastąpić do 10 lipca). W praktyce, jakkolwiek rabat został uregulowany w umowie i dotyczy zamówień z danego okresu rozliczeniowego, to już jego potwierdzenie, udzielenie i wystawienie odpowiednich faktur korygujących in minus przez kontrahenta nastąpi po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego. Zwrot kwoty stanowiącej równowartość udzielonego rabatu następuje w określonym terminie liczonym od daty wystawienia przez kontrahenta faktury korygującej in minus (np. 7 dni od daty wystawienia faktury korygującej).

Spółka chciała wiedzieć którego dnia powinna uznać warunki do obniżenia podstawy opodatkowania za uzgodnione z kontrahentem i spełnione, co będzie jednocześnie skutkowało koniecznością odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Zdaniem spółki, powinna ona uznać warunki do obniżenia podstawy opodatkowania za uzgodnione z kontrahentem i spełnione następnego dnia po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Tym samym powinna dokonać odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres obejmujący ten dzień.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »