Skutki sprzedaży ciągłej dla opodatkowania VAT

Regulacje ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2017r., poz. 1221) posługują się pojęciem „usługi świadczonej wsposób ciągły”, nie zawierają jednak żadnej jego definicji. Ustawodawca pozostawił więc szerokie pole do interpretacji przez organy skarbowe iorzecznictwo.

Przykładem próby zdefiniowania usługi o charakterze ciągłym przy zastosowaniu reguł wykładni językowej jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lipca 2012 r., nr IBPP4/443-159/12/PK. Organ podatkowy stwierdził w niej, że:

W Słowniku Języka Polskiego pod red. J. Szymczaka (PWN, Warszawa 1989) słowo to zdefiniowane zostało, jako „dziejący się, odbywający nieustannie, trwający stale, nieustannie; bezustanny, ustawiczny, stale się powtarzający, stały” oraz „ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni, niemający luk, odstępów”.

Wskazuje to, że za sprzedaż o charakterze ciągłym uznać należy taką, która odbywa się bezustannie, stale, bez przerwy.

Z kolei przykładem orzeczenia podejmującego próbę wyjaśnienia terminu „usługi ciągłe” może być wyrok NSA z 28 października 2016 r., sygn. akt I FSK 425/15. Sąd odwołał się m.in. do wcześniejszego orzecznictwa NSA, w którym stwierdzono że o usługach ciągłych mówić można wyłącznie wtedy, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie poszczególnych czynności usługodawcy, czyli kiedy kończą się jedne świadczenia, a inne zaczynają. Przedmiotem ww. wyroku był stan faktyczny, w którym, jak uznał sąd, podatnik był w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonanych dostaw i określić jej przedmiot.

Powyższe przykłady pokazują, że zarówno organy skarbowe, jak i orzecznictwo przez wiele lat za sprzedaż o charakterze ciągłym uznawały jedynie usługi systematyczne i wykonywane z dużą częstotliwością, np. dostawę wody, prądu, gazu przewodowego, najem, dzierżawę, przechowanie.

Powtarzalna dostawa towarów dla jednego kontrahenta może być dostawą ciągłą

W takim ortodoksyjnym pojmowaniu pojęcia usługi ciągłej przełomu dokonał NSA wyrokiem z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1104/15. Sąd w rewolucyjny sposób zmienił ogólnie przyjęte, a wyrażane przez organy skarbowe i orzecznictwo stanowisko, uznając, że usługami ciągłymi nie są wyłącznie takie, które świadczone są bez przerwy.

Wyrokiem tym NSA uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną podatnikowi VAT dokonującemu dostaw dla swych kontrahentów farb i lakierów drukarskich. Zawarte umowy przewidują okresy rozliczeniowe dziesięciodniowe lub miesięczne ora...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »