Skuteczność egzekucji zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, na 31 grudnia 2018 roku było 65,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy mieli na ten dzień czynne tytuły wykonawcze wystawione na zaległości dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Średni wskaźnik efektywności egzekucji z tytułu zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 43 %.

Interpelacja nr 30857 do ministra finansów w sprawie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych oraz ich zadłużenia wobec państwa

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie przepisu art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Ministrowi interpelację poselską w związku pogarszającą się sytuacją gospodarczą powstałą na skutek panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, której koszty ponosi całe społeczeństwo. Impulsem niezbędnym do przełamania niekorzystnych trendów jest aktywizacja przedsiębiorców, w tym inicjowanie podejmowania nowych działalności gospodarczych oraz zapewnienie stabilnych obciążeń fiskalnych i związanych z ubezpieczeniem społecznym. Zasadne jest także stworzenie możliwości powrotu do wykonywania działalności gospodarczej i aktywności zawodowej podmiotom posiadającym zadłużenie z tytułów publicznoprawnych.

Mając na względzie powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaką kwotę w dniu 1 stycznia 2019 r. stanowiło zadłużenie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych, z tytułu zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec których przed dniem 1 stycznia 2019 r. prowadzone było postępowanie egzekucyjne z ww. tytułu?

2. Wobec ilu osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych, prowadzono postępowanie egzekucyjne z tytułu zaległości podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych w dniu 1 stycznia 2019 r.?

3. Jaka jest średnia efektywność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych?

4. Jaka jest średnia efektywność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych, prowadzonych po upływie 5 lat od dnia powstania zobowiązania podatkowego?

5. Jaka jest średnia efektywność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych, prowadzonych po upływie 10 lat od dnia powstania zobowiązania podatkowego ?

6. Jaki jest średni czas postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych?

7. Jaki odsetek zaległości podatkowych osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowili podatnicy zryczałtowanego podatku od osób fizycznych w dniu 1 stycznia 2019 r.?

8. Na jaką kwotę szacowane jest zadłużenie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych, którego wyegzekwowanie będzie bezskuteczne?

9. Jaki odsetek dłużników podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, stanowią osoby, które zostały dłużnikami podatkowymi na skutek dziedziczenia?

10. Jaką kwotę w dniu 1 stycznia 2019 r. stanowiło zadłużenie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych, z tytułu zaległości powstałych w związku z podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu a także w związku z obowiązkiem uiszczania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia w/w działalności, wobec których, przed dniem 1 stycznia 2019 r. prowadzone było postępowanie egzekucyjne z ww. tytułu?

11. Wobec ilu osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych, prowadzono postępowanie egzekucyjne z tytułu zaległości powstałych w związku z podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, a także w związku z obowiązkiem uiszczania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia ww. działalności w dniu 1 stycznia 2019 r.?

12. Na jaką kwotę szacowane jest zadłużenie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej oraz jako wspólnicy spółek osobowych, z tytułu zaległości powstałych w związku z podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, a także w związku z obowiązkiem uiszczania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia ww. działalności, którego wyegzekwowanie będzie bezskuteczne?

13. Jaki odsetek dłużników, przeciwko którym prowadzona jest postępowanie egzekucyjne z tytułu zaległości powstałych w związku z podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu,a także w związku z obowiązkiem uiszczania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia ww. działalności stanowią osoby, które zostały dłużnikami na skutek dziedziczenia ?

14. Ile postępowań egzekucyjnych zostało umorzonych na skutek wydania decyzji o umorzeniu należności, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. 2012.1551)?

Agnieszka Ścigaj, Paweł Szramka, Andrzej Sośnierz, Zbigniew Girzyński, 27.01.2022 r.

Odpowiedź na interpelację

(...)

Na wstępie informuję, że posiadane dane dotyczące zaległości i prowadzonych postępowań egzekucyjnych gromadzone s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »