Skuteczna windykacja: Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) zostało wprowadzone do procedury cywilnej na podstawie przepisów ustawy z 9 stycznia 2009 r. Weszły one w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wraz ze zmianą regulacji Kodeksu postępowania cywilnego wydane zostały również w grudniu 2009 r. przepisy wykonawcze, które pozwoliły na stworzenie systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej koniecznej do realnego funkcjonowania powyższej procedury.

Założenia ustawy wprowadzającej EPU nakierowane były przede wszystkim na sprawniejsze rozpoznawanie spraw i odciążenie wymiaru sprawiedliwości głównie w drobnych, nieskomplikowanych sprawach.

Kolejne istotne zmiany do elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) zostaną wprowadzone z dniem 7 lutego 2020 r. na podstawie nowelizacji k.p.c. z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1469).

Sądem właściwym do prowadzenia postępowania jest Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny, który rozpatruje pozwy wnoszone elektronicznie bez względu na wartość przedmiotu sporu, a swoją właściwością obejmuje całą Polskę.

Klauzula wykonalności jest nadawana nakazowi zapłaty z urzędu i ma postać elektroniczną. Za pośrednictwem internetu można złożyć do komornika elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji.

W EPU, uregulowanym w dziale VIII, rozdziale 1 k.p.c., stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z przepisów szczególnych dla tego postępowania (art. 505 ze zn. 28 § 1 k.p.c.).

Elektroniczne postępowanie to postępowanie odrębne o charakterze fakultatywnym. Celem postępowania jest maksymalne uproszczenie i przyspieszenie uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela (powoda) oraz tytułu wykonawczego. Jest to postępowanie upominawcze szczególnego rodzaju.

Odrębności w stosunku do postępowania upominawczego dotyczą trybu komunikacji w formie elektronicznej, co przekłada się na elementy formalne, takie jak:

a) komunikacja stron z sądem czy organem egzekucyjnym za pomocą systemu teleinformatycznego (art. 125 § 2 k.p.c.),

b) doręczanie zarządzeń i orzeczeń drogą elektroniczną (art. 131 ze zn.1 k.p.c.),

c) archiwizowanie akt sprawy w postaci elektronicznej.

Wszczęcie elektronicznego postępowania upominawczego nie jest możliwe przez sąd z urzędu. Jako fakultatywne wymaga podjęcia przez powoda czynności wytoczenia powództwa przez portal e-sądu (www.e-sad.gov.pl) i za pośrednictwem jego interfejsu.

Istotne elementy procedury EPU

W procedurze EPU właściwe rzeczowo są wyłącznie sądy rejonowe (na podstawie art. 16 k.p.c.);

Na podstawie delegacji ustawowej – art. 20 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, dalej: p.u.s.p.) – Minister Sprawiedliwości uzyskał uprawnienie do wskazania jednego sądu rejonowego do prowadzenia spraw w EPU. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 220, poz. 1728, z późn. zm.) jako właściwy do prowadzenia EPU ustalony został Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

Istotne jest też ustalenie właściwości miejscowej sądu z punktu widzenia pozwanego w przypadku wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU w formie (tradycyjnego) pisma procesowego oraz w razie zaskarżania decyzji procesowych wydanych w EPU. Zgodnie z art. 16 § 6 p.u.s.p. oraz § 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. Min. Spraw. nr 14, poz. 142) właściwym do rozpoznawania środków odwoławczych w EPU jest II Wydział Cywilny Odwoławczy Są...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »