Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży służbowej członka zarządu

Skoro członek zarządu jest powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie samego powołania uchwałą wspólników spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a tym samym zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, przyznany takiej osobie nie będzie podlegał obowiązkowi uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast zwrot ten będzie stanowił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

We wniosku o interpretację spółka z o.o. wyjaśniła, że członek zarządu pełni funkcję na podstawie powołania. Z tego tytułu pobiera wynagrodzenie ustanowione uchwałą wspólników. Poza wynagrodzeniem, również na mocy uchwały otrzymuje zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, w wysokości określonej dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W związku z tym spółka zapytała, czy członek zarządu powinien być obciążony z tytułu otrzymania zwrotu kosztów podróży składką zdrowotną oraz składką społeczną.

Spółka dodała, że należności jakie członek zarządu otrzymuje w związku z odbyciem podróży służbowej, stanowią dla niego przychody zaliczane do źródeł jakim jest stosunek pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Przychód ten jednak może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT. Zwolnienie wynikające z tego przepisu ma zastosowanie do diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w przepisach właściwych dla należności za takie podróże pracowników tzw. budżetówki.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę.

Dyspozycja treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zgodnie z art. 201 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązania stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej. O powyższym decydują strony umowy, poprzez złożenie oświadczeń woli o stosownej treści.

 

[kn_adve...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »