Składki ZUS: Zwrot kierowcom kosztów sanitariatów i noclegów

Przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (wynagrodzenie, zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) należy zsumować, a następnie od łącznego przychodu odjąć przychody niestanowiące podstawy wymiaru składek (koszty korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) i uzyskaną kwotę należy porównać do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społeczny w interpretacji indywidualnej.

 

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wskazał, że jego kierowca - pracownik wykonuje przewozy międzynarodowe na terytorium Europy. W styczniu 2024 r. rozliczono wynagrodzenie w wysokości 7500 zł oraz wypłacono 1000 zł tytułem zwrotu kosztów za korzystanie z urządzeń sanitarnych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonywał przejazd. W tym samym miesiącu wypłacono pracownikowi 560 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych wydatków przez kierowcę z tytułu obowiązku zapewnienia noclegu o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Ze względu, na to, że wynagrodzenie pracownika (7500 zł) było niższe od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r., które wynosi 7824 zł, z kwoty wynagrodzenia 7500 zł i zwrotu za sanitaria w wysokości 1000 zł potrącono składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe). Łączna podstawa wymiaru składek wyniosła 8500 zł. Tytułem zwrotu za nocleg 560 zł nie potrącono składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorca dodał, że wniosek dotyczy kierowców, którzy przewożą rzeczy (towary) pojazdem o masie powyżej 3,5 t., zgodnie z tym nie są oni wyłączeni spod przepisów dotyczącym ulg w podatku i składkach.

Biorąc pod uwagę powyższe przedsiębiorca chciał wiedzieć jak prawidłowo rozliczyć sanitaria z punktu widzenia składek ZUS. Zaznaczył przy tym, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrot kosztów za nocleg oraz zwrot wydatków za korzystanie z urządzeń sanitarnych zwolniony został z opodatkowania w świetle tych przepisów.

Zdaniem przedsiębiorcy, obliczając dla potrzeb ustalenia podstawy wymiaru składek czy miesięczny przychód pracownika - kierowcy wykonującego zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, nie należy brać pod uwagę należności stanowiących zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych. Dopiero w przypadku, gdy miesięczny przychód takiego pracownika jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, zwrot należności za korzystanie  z urządzeń sanitarnych nie powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społeczny Oddział w Lublinie w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz przychodów wskazanych § 2 us...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »