Składki ZUS: Zakwaterowanie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

Zapewnienie przez pracodawcę pracownikom zakwaterowania za granicą stanowi świadczenie w naturze, którego wartość pieniężną należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca jako płatnik składek ma zatem obowiązek prowadzenie szczegółowej dokumentacji odnoszącej się do ewidencji kosztów zakwaterowania poszczególnych pracowników w okresach miesięcznych ponoszonych przez pracodawcę umożliwiającej zindywidualizowanie wartości świadczenia, do wysokości którą faktycznie uzyskał pracownik.

Takie stanowisko zajął ZUS oddział w Lublinie w interpretacji z 21 sierpnia 2013 r., znak: WPI/200000/451/1085/2013:

DECYZJA Nr 1085/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 01.08.2013 r. przez przedsiębiorcę ... za nieprawidłowe w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oddelegowanych do pracy w kraju należącym do Unii Europejskiej.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca we wniosku złożonym w dniu 01.08.2013 r. przedstawił opis trzech zdarzeń przyszłych.

1. zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca podaje, że pracownicy oddelegowani przez pracodawcę do kraju należącego do Unii Europejskiej (na zasadzie A1) mają zapewnione przez niego zakwaterowania w różnych obiektach (hotele, kwatery prywatne, kontenery socjalne), ale ponoszą koszt ich wynajęcia. W okresie pobytu pracownika za granicą zdarzają się zmiany miejsca zakwaterowania pracownika. Ponadto, jak podnosi Wnioskodawca, koszt hotelu często obejmuje cenę za miejsce zakwaterowania dla pracownika nie wykorzystanego ale już opłaconego. Z uwagi na to, że w opisanym wyżej stanie fatycznym, nie ma możliwości ustalenia jednostkowego faktycznego kosztu zakwaterowania dla każdego pracownika przypisanego do danego miejsca zakwaterowania pracodawca przyjmuje zasadę, że całkowity koszt najmu miejsc hotelowych jest dzielony na wszystkich pracowników zakwaterowanych i tak ustalona kwota ryczałtowa stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Jednocześnie, kwota ryczałtowa, o której mowa powyżej, ma jednakową wysokość względem każdego pracownika, któremu zapewniono zakwaterowanie, i nie ulega pomniejszeniu np.: z powodu urlopu bezpłatnego czy też „zjazdu" w trakcie miesiąca do miejsca stałego zamieszkania.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy prawidłowe jest ustalenie miesięcznego kosztu zakwaterowania pracownika w formie ryczałtu, który następnie stanowić będzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, oraz czy można przyjąć do ustalenia kwoty ryczałtowej świadczenia z tytułu zakwaterowania pracownika prognozowany, przewidywany koszt zakwaterowania (z uwagi na różne terminy wystawiania faktur i rozliczania usług przez hotele np.: kwartalne)?

2. zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca wskazuje, że w tym zdarzeniu przyszłym, pracownicy oddelegowani przez pracodawcę do kraju należącego do Unii Europejskiej (na zasadzie A1), jak również pracodawca - nie ponoszą kosztów zakwaterowania pracownika za granicą. Koszt zakwaterowania pracowników pokrywa natomiast w całości kontrahent zagraniczny, na rzecz którego świadczy usługi pracodawca.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy opisane powyżej świadczenie z tytułu zakwaterowania pracownika przez kontrahenta zagranicznego należy traktować jako świadczenie rzeczowe podlegające obowiązkowi opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne pracownika? oraz kto w takiej sytuacji jest płatnikiem składek, skoro cały koszt z tego tytułu nie występuje u pracodawcy oddelegowującego pracownika do pracy za granicę?

3. zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca wskazuje, że w tym zdarzeniu przyszłym, pracownicy oddelegowani przez pracodawcę do kraju należącego do Unii Europejskiej (na zasadzie A1) nie ponoszą kosztów zakwaterowania za granicą, które pokrywają częściowo pracodawca oraz częściowo kontrahent zagraniczny, na rzecz którego świadczy usługi pracodawca.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy prawidłowe jest ustalenie średniego kosztu pracodawcy z tytułu zakwaterowania pracownika (wg zasad opisanych w punkcie 1) stanowiącego podstawę do ustalenia kwoty ryczałtowej dla każdego pracownika, która z kolei podlegać będzie obowiązkowi opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne?

Wnioskodaw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »