Składki ZUS: Wykorzystywanie prywatnego samochodu przy zarządzaniu firmą

Jeżeli pracodawca wypłaca zleceniobiorcy/osobie świadczącej usługi zarządzania ryczałt w kwocie wyższej od ustalonej w oparciu o przepisy rozporządzenia ws. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, powinien opłacić składki na ubezpieczenia społeczne jedynie od różnicy między kwotami wypłaconymi, a określonymi w ww. rozporządzeniu.

 

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wskazał, że pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania przyznano prawo do korzystania z prywatnego samochodu w jazdach lokalnych z limitem miesięcznym wynoszącym 400 kilometrów. Zwrot kosztów używania pojazdu do celów służbowych zgodnie z umową następuje w formie miesięcznego ryczałtu po złożeniu pisemnego oświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Pracownik wykonuje pracę w mieście do 100 tys. mieszkańców.

Przedsiębiorca dodał, że w świetle przepisów podatkowych przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowi "zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu - określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra”.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w związku z powyższym od kwoty nadwyżki wynikającej z wyliczenia różnicy między: przyznaną pracownikowi stawką kilometrówki a wynikającą z zastosowaniem stawki i limitu wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury (czyli ponad 300 km) należy naliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne, czy też zwolnienie z oskładkowania nie obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług i należy odprowadzić składki od całości przyznanego i wyliczonego ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy.

W ocenie przedsiębiorcy zgodnie z § 5 rozporządzenia składkowego zwolnienie stosuje się również do umów o świadczenie usług, zatem składki na ubezpieczenie społeczne należy odprowadzić od kwoty stanowiącej nadwyżkę limitu określanego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy - dla miasta jest to 300 km i tylko w tym zakresie jest zwolnienie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 13 i § 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »