Składki ZUS: Wykonanie nieodpłatnie usługi w zamian za długi

Dyspozycja treści art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ani żaden inny przepis tej ustawy) nie wymienia wśród osób obowiązkowo objętych ubezpieczeniami tych, które wykonują świadczenie/usługi zamienne celem zwolnienia z długu. Takie świadczenie lub usługa nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, i jako takie nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Kwestia ewentualnego przychodu jako podstawy wymiaru składek ma charakter jedynie pochodny, który mógłby być brany pod uwagę przy spełnieniu warunku podlegania ubezpieczeniom społecznym - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 5 marca 2014 r.
Znak: DI/100000/43/181/J2014

Decyzja nr 66

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 7 lutego 2014 r. złożonym w dniu 14 lutego 2014 r. przez przedsiębiorcę ... w przedmiocie braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu świadczenia polegającego na wykonaniu nieodpłatnie usługi przez dłużnika wnioskodawcy w zamian za spłatę zobowiązania z tytułu umowy pożyczki.

Uzasadnienie

Dnia 14 lutego 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy: ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż nabył od jednego z kontrahentów wierzytelność jaka przysługiwała temu kontrahentowi w stosunku do osoby fizycznej z tytułu umowy pożyczki. Z uwagi, iż osoba fizyczna nie była w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania, zaproponowała iż dokona spłaty pożyczki wykonując określone czynności związane z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą np. ... . W związku z wykonaną usługą z obowiązanie tej osoby z umowy pożyczki wygasło. Za wykonane czynności osoba ta nie otrzymała wynagrodzenia.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi czy w opisanej sytuacji - osoba fizyczna w okresie świadczenia określonych usług, celem spłaty zaciągniętej uprzednio pożyczki podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli tak to w jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli osoba ta nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w związku z wykonywaną usługą, to czy wnioskodawca winien fakt wykonania usługi zgłosić do właściwego Oddziału ZUS i na jakim formularzu.

Wnioskodawca podkreśla, iż osoba fizyczna nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

W tym stanie faktycznym wnioskodawca stoi na stanowisku, że spłata zobowiązania z tytułu umowy pożyczki poprzez wykonywanie przez osobę fizyczną na rzecz przedsiębiorcy określonych usług nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym, wnioskodawca nie ma obowiązku zgłaszania faktu wykonywania tych usług do właściwego Oddziału ZUS na jakimkolwiek formularzu.

Istotnym jest zdaniem wnioskodawcy, że osoba fizyczna poprzez wykonywanie określonych usług dokonuje spłaty wcześniejszego zobowiązania z tytułu umowy pożyczki i z tego tytułu nie osiąga żadnego przychodu podlegającego obowiązkowi opłacania składek na powyższe ubezpieczenia. Wobec powyższego osoba ta nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podstawy prawnej swojego stanowiska wnioskodawca upatruje w treści art. 6, 6a, 6b, 8 i 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »