Składki ZUS: Umowa zlecenia z obcym pracownikiem

Jeżeli umowa zlecenia zawarta jest z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale praca świadczona w ramach umowy cywilnoprawnej jest na rzecz swojego własnego pracodawcy, obowiązek opłacania składek nie powstaje u płatnika, z którym jest zawarta umowa zlecenia, zleceniodawca nie zgłasza takiego zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, nie jest płatnikiem składek.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że zawarł umowę na świadczenie usługi pełnienia dyżurów ruchowych zapewniających gotowość do usuwania awarii instalacji oraz sieci cieplnych i węzłów cieplnych oraz umowę usuwania awarii sieci cieplnych. Następnie, celem realizacji usług wynikających z ww. umów, zawarł umowy zlecenia z własnymi pracownikami, jak również z osobami będącymi pracownikami podmiotu trzeciego na rzecz którego wykonywane są umowy zlecenia. Przedmiotem tych umów jest: „Pełnienie dyżurów domowych wg. harmonogramów i usuwanie powstałych awarii na sieciach cieplnych”. W związku z tym, że czynności w ramach umów zleceń wykonywane są na rzecz pracodawcy niektórych z ww. osób, na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca dokonał ich zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego z kodem 0110.

W związku z powyższym przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy dokonał prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych jako pracowników osoby, z którymi zawarł umowy zlecenia i czy prawidłowo odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne od ww. umów zleceń.

Zdaniem przedsiębiorcy, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W opinii przedsiębiorcy, w tym przypadku spełniona została definicja pracownika w rozumieniu ustawy. Osoby, z którymi przedsiębiorca zawarł umowy zlecenia są jednocześnie pracownikami, przedmiotem umów zleceń jest pełnienie dyżurów domowych i usuwanie awarii na sieciach cieplnych, a więc są to usługi, których beneficjentem jest pracodawca tych osób. Usługi te (dyżurów domowych) nie są wykonywane w ramach stosunku pracy. Na tej podstawie przedsiębiorca uważa, że dokonał prawidłowego zgłoszenia tych osób do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego z kodem 0110.

Podstawą...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »