Składki ZUS: Odszkodowanie wypłacone pracownikowi w wyniku ugody sądowej

Wyłączenie np. odszkodowania czy rekompensaty za rozwiązanie umowy o pracę z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma zastosowanie tylko wówczas, gdy wypłata tych świadczeń pozostaje w bezpośrednim związku z wygaśnięciem stosunku pracy i ustanie zatrudnienia jest wyłączną przyczyną wypłaty tego świadczenia. Ponadto, roszczenie odszkodowawcze musi ściśle dotyczyć tylko i wyłącznie rozwiązania stosunku pracy, czyli sytuacji kiedy tryb i okoliczności jego rozwiązania naruszały przepisy prawa pracy.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca (spółka z o.o.) wyjaśnił, że wypowiedział umowę o pracę pracownikowi. W związku z tym wypowiedzeniem zostało wszczęte postępowanie przed sądem pracy, w którym zwolniony pracownik domagał się przywrócenia do pracy, zapłaty wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy i zapłaty kosztów procesu. Sąd rozpatrujący sprawę skierował strony do mediacji bez wyznaczania rozprawy i merytorycznej oceny stanowisk stron. Strony zawarły ugodę przed mediatorem, w ramach której pracodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz pracownika odszkodowania, pomniejszonego o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS. Ugoda została zatwierdzona prawomocnym postanowieniem sądu przed którym wytoczono powództwo o przywrócenie do pracy.

Spółka dodała, że ugoda nie zawiera zapisów z których wynikałoby, że wypowiedzenie umowy o pracę było dokonane z naruszeniem przepisów prawa pracy. Ugoda nie zawiera także zapisów, że pracodawca uznaje powództwo w sprawie wytoczonej przed sądem pracy o przywrócenie do pracy oraz że pracownik dokonuje zmiany roszczeń zawartych w pozwie o przywrócenie do pracy na roszczenie odszkodowawcze, o którym mowa w art. 45 par. 1 i 47(1) Kodeksu pracy.

Po dokonaniu zapłaty odszkodowania były pracownik wezwał spółkę do zapłaty dodatkowej kwoty twierdząc, że odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu i obciążeniu składkami ZUS, wskazując na § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. W związku z tym spółka we wniosku o interpretację zapytała, czy ww. odszkodowanie jest przychodem, który nie jest wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Jej zdaniem - nie.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodne z art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych, jak również
  • przychodów wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru skł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »