Składki ZUS od świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe wypłacone na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminu wynagradzania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że na dzień 1 stycznia 2023 r. osiągnął stan zatrudnienia przekraczający 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Zamierza na podstawie art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS) zrezygnować z tworzenia tego funduszu, poprzez zawarcie w regulaminie wynagradzania postanowienia o nietworzeniu funduszu. Jednocześnie rozważa wprowadzenie do regulaminu wynagradzania postanowienie o wypłacaniu świadczenia urlopowego ustalanego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS. Świadczenie to ma być wypłacane pracownikom korzystającym w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych i będzie stanowiło przychód pracowników ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem przedsiębiorcy rozważane wypłacanie świadczenia urlopowego przyznanego regulaminem wynagradzania podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Z przepisów wynika bowiem, że wyłączenie z obowiązku opłacenia składek dotyczy jedynie świadczenia urlopowego wypłacanego przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ponieważ tylko dla nich ustawa o ZFŚŚ przewiduje możliwość wypłacania świadczenia urlopowego. Dlatego świadczenie urlopowe wypłacane w oparciu o regulamin wynagradzania przez pracodawcę zatrudniającego od 50 pracowników - nie jest świadczeniem urlopowym wypłacanym na podstawie ustawy o ZFŚS i podlega obowiązkowi uwzględnienia w podstawie w odprowadzenia składek.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. W wydanej interpretacji ZUS stawiedził:

W myśl art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »