Składki ZUS od świadczeń dla prezesa zarządu spółki

Skoro zwrot wydatków poniesionych za zarządzającego na szkolenie w postaci kursów językowych, seminariów, szkoleń czy warsztatów związanych z przedmiotem działalności spółki nie generuje po stronie osoby zarządzającej przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota refundacji przez płatnika takiego szkolenia nie powinna zostać ujmowana w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zawarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania. Zgodnie z umową zarządzający został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Umowa o zarządzanie zawiera zapis, że ze względu na przedmiot działalności spółki, realizowane przez nią cele i zadania, jak też ze względu na obowiązki zarządzającego wynikające z umowy, w tym obowiązek działania z najwyższą starannością i profesjonalizmem, zarządzający zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności spółki i o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą. Dodatkowo umowa zawiera postanowienie wskazujące, że spółka będzie ponosić lub refinansować koszty indywidualnego szkolenia zarządzającego związanego z przedmiotem umowy i obowiązkami umownymi zarządzającego do określonej wysokości w roku kalendarzowym obowiązywania umowy, o ile rada nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia. Zarządzający uzyskał zgodę rady nadzorczej na pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie języka angielskiego. Zwrot wydatków poniesionych przez spółkę na szkolenie językowe zarządzającego, realizowane w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków nie stanowi przychodu osoby zarządzającej w rozumieniu przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem spółki, skoro zwrot wydatków poniesionych za zarządzającego na szkolenie w postaci kursów językowych, seminariów, szkoleń czy warsztatów związanych z przedmiotem działalności spółki nie generuje po stronie osoby zarządzającej przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT, a wydatki ponoszone są w interesie płatnika - tym samym nie ma przysporzenia majątkowego po stronie zarządzającego w postaci przychodu o jakim stanowi art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i kwota refundacji przez spółkę takiego szkolenia nie powinna zostać ujmowana w podstawie wymiaru składek ZUS.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »