Składki ZUS od dodatku za rozłąkę

W sytuacji gdy pracodawca wypłaca swoim pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy poza granicami kraju dodatek za rozłąkę mający na celu zrekompensowanie faktu czasowego przebywania pracownika z dala od rodziny z powodu świadczenia przez niego pracy poza miejscowością siedziby pracodawcy i zakładu głównego, to wartość tego dodatku (w wysokości nie przekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju) nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Takie stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w interpretacji z 23 sierpnia2013 r. (znak: DI 100000/451/972/2013/):

DECYZJA NR 340.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 8 lipca 2013 r. doręczonym dnia 11 lipca 2013 r. (uzupełnionym pismem z dnia 9 sierpnia 2013 r., doręczonym dnia 14 sierpnia 2013 r.) przedsiębiorcy ... z siedzibą w ... dotyczącym braku obowiązku uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości dodatku za rozłąkę wypłacanego przez spółkę pracownikom wysłanym do pracy za granicę.

UZASADNIENIE

Dnia 11 lipca 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... z siedzibą w ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 sierpnia 2013 r., doręczonym w dniu 14 sierpnia 2013 r.

Wnioskodawca wskazał, iż świadczy usługi na terenie Niemiec w ramach umów o dzieło z niemieckimi zleceniodawcami. W celu realizacji tych umów firma wysyła swoich polskich pracowników, którzy na podstawie art. 12 ust. 1 rozporządzenia WE 883/2004 (Dz. U. L 200 z 07.06.2004 r., str. 1) w okresie zatrudnienia w Niemczech pozostają w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Dla pracowników tych ZUS poświadcza formularz A1, a składki na ubezpieczenia społeczne opłacane są w Polsce.

W piśmie z dnia 9 sierpnia 2013 r., doręczonego w dniu 14 sierpnia 2013 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, przedsiębiorca poinformował, iż wartość dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom w warunkach opisanych powyżej stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Wątpliwości przedsiębiorcy budzi to, czy wartość wypłaconego przez spółkę swoim pracownikom dodatku za rozłąkę powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

We własnym stanowisku w sprawie przedsiębiorca podkreśla, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »