Składki ZUS: Najem mieszkania na rzecz członka zarządu

W przypadku najmu lokalu mieszkalnego na rzecz członka zarządu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zaliczyć należy jedynie kwotę czynszu administracyjnego obowiązującego w danej spółdzielni mieszkaniowej oraz koszty mediów, natomiast kwoty miesięcznego czynszu dla właściciela mieszkania nie stanowi podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia naliczenia składek społecznych - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.

 

We wniosku o interpretację wnioskodawca wskazał, że na mocy uchwały rady nadzorczej powołany został członek zarządu, który świadczy swoje usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego. Stałe miejsce zamieszkania znajduje się w dużej odległości od siedziby spółki, konieczne zatem było zapewnienie lokalu mieszkalnego. W związku z tym spółka wynajęła w swoim imieniu mieszkanie i udostępniła do korzystania członkowi zarządu. Członek zarządu korzysta ze zwykłych kosztów uzyskania przychodu oraz nie jest wypłacany ekwiwalent pieniężny z tytułu nieodpłatnego udostępnienia lokalu mieszkalnego.

Umowa najmu zawarta jest pomiędzy spółką a osobą fizyczną - właścicielem lokalu, który dysponuje lokalem na podstawie prawa własności wpisanego do księgi wieczystej. Najemca płaci wynajmującemu czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu (czynsz do spółdzielni, opłaty za gaz, wodę). Opłaty uiszczane są bezpośrednio do wynajmującego. Członek zarządu nie jest obciążany żadnymi koszty z tytułu najmu mieszkania.

Jak wyjaśnił wnioskodawca, do podstawy naliczenia składek społecznych zaliczył jedynie kwotę czynszu administracyjnego obowiązującego w danej spółdzielni mieszkaniowej oraz koszty mediów. Uznano bowiem, że kwoty miesięcznego czynszu dla właściciela mieszkania nie stanowią podstawy naliczenia składek społecznych.

Wartość wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z nieodpłatnym świadczeniem w postaci najmu lokalu mieszkalnego na rzecz członka zarządu, tj. czynsz dla właściciela mieszkania, czynsz do spółdzielni oraz opłaty za media oraz energię elektryczną, są dla członka zarządu przychodami uzyskanymi na podstawie na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodami z działalności wykonywanej osobiście. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia członkowi zarządu lokalu mieszkalnego wynika z uchwały rady nadzorczej oraz zapisu w umowie o świadczeniu usług w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zawartej z tym członkiem zarządu, w której określono wysokość kosztów najmu. Rzeczywista wysokość kosztów nie przekracza określonej w uchwale kwoty.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących swą pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego odnośnie umowy zlecenia (w tym w oparciu o umowy o zarządzanie) stanowi przychód z tytułu tej umowy, jeżeli w umowie zlecenia określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »