Składki ZUS: Grupowe ubezpieczenie medyczne pracowników

Świadczenie w postaci grupowego ubezpieczenia medycznego nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zarówno w części finansowanej przez przedsiębiorcę jako płatnika składek, jak i w części finansowanej przez pracownika jako ubezpieczonego oraz na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Tym samym, również obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia za pracowników - po stronie przedsiębiorcy nie powstanie - tak uznał ZUS w interpretacji indywidualnej.

 

Przedsiębiorca (spółka), we wniosku o interpretację, wskazał, że planuje wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla swoich pracowników - poprzez umożliwienie im zakupu pracowniczego ubezpieczenia medycznego po cenie niższej niż detaliczna (tj. część składki zostanie sfinansowana przez spółkę). Przedsiębiorca zakupił polisę grupowego ubezpieczenia medycznego dla pracowników. Odpłatność za tę polisę uiszczana jest przez przedsiębiorcę w formie miesięcznych składek. Uprawnienie do zakupu ubezpieczenia medycznego przez pracowników po cenach niższych niż detaliczne będzie wynikało z regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce. W regulaminie wynagradzania zostaną wprowadzone zapisy zgodnie, z którymi:

 • pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bez względu na okres zatrudnienia, będzie uprawniony do zakupu pracowniczego ubezpieczenia medycznego po cenie niższej niż detaliczna, na warunkach określonych w regulaminie,
 • uprawnienie to przysługiwać będzie pracownikowi od momentu powiadomienia go przez pracodawcę (spółkę) o zawarciu przez spółkę umowy ubezpieczenia na rachunek pracowników i przekazania mu pakietu informacyjnego dotyczącego ubezpieczenia (m.in. ogólnych warunków ubezpieczenia, informacji o wariantach ubezpieczenia oraz cenach detalicznych),
 • spółka udziela pracownikowi rabatu na zakup ww. ubezpieczenia, tym samym pracownik będzie ponosił odpłatność w wysokości 7 PLN za jeden miesiąc kalendarzowy,
 • pracownik będzie ponosić koszt nabycia pracowniczego ubezpieczenia medycznego poprzez potrącenie kwoty należności z miesięcznego wynagrodzenia za pracę, na podstawie pisemnej zgody pracownika na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
 • skorzystanie przez pracownika z opisanego wyżej uprawnienia jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej deklaracji pracownika złożonego pracodawcy (spółce); pracownik może zrezygnować z pracowniczego ubezpieczenia medycznego na swój wniosek.

Różnica pomiędzy ceną detaliczną a kwotą uiszczoną przez pracownika zostanie sfinansowana przez pracodawcę spółkę. Przedsiębiorca dodał, że powyższe świadczenia dla pracowników (w wysokości odpowiadającej części składki finansowanej przez spółkę) będą wykazywane jako przychód pracowników, którzy skorzystają z możliwości zakupu ubezpieczenia, a spółka jako płatnik będzie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

Zdaniem przedsiębiorcy, nie będzie miał obowiązku uwzględniania ani w podstawie naliczania wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne (tj. ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, zarówno w części finansowanej przez przedsiębiorcę jako płatnika, jak i w części finansowanej przez pracownika jako ubezpieczonego), ani w podstawie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne wartości korzyści uzyskiwanej przez pracownika, który zdecyduje się zakupić polisę (pracownicze ubezpieczenie medyczne) na zasadach określonych w regulamini...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »