Składki ZUS: Dotacje na opiekę nad dziećmi do lat 3

W ramach dofinansowania budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię od tej części jej pensji, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów uaktywniających zawartych od 1 stycznia 2018 r. budżet państwa finansuje składki od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.

Interpelacja nr 9997 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie finansowania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób sprawujących zawodową opiekę nad dziećmi do lat 3

Szanowna Pani Minister,

z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na mocy, których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami.

Jak wynika ze strony rządowej rodzice, opiekunowie prawni albo inne osoby, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu mogą skorzystać z dofinansowania na zatrudnienie niani. Dofinansowanie takie jest zależne od wynagrodzenia oraz daty zawarcia umowy z nianią. Ważnym podkreślenia jest fakt, że nianią korzystającą z tego projektu może być jedynie osoba pełnoletnia, która nie jest rodzicem dziecka. Ponadto dziecko nie może uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego ani znajdować się pod opieką opiekuna dziennego oraz musi mieć ukończone 20 tygodni i nie mieć więcej niż 3 lata.

W ramach dofinansowania budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię od tej części jej pensji, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów uaktywniających zawartych od 1 stycznia 2018 r. budżet państwa finansuje składki od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z następującymi pytaniami:

 1. Ile osób skorzystało z przedmiotowego dofinansowania w 2019 r.? Proszę o podanie danych z uwzględnieniem podziału na poszczególne województwa.
 2. Ile osób skorzystało z przedmiotowego dofinansowania w pierwszej połowie 2020 r.? Proszę o podanie danych z uwzględnieniem podziału na poszczególne województwa.
 3. Jaka jest całkowita wartość finansowa niniejszego dofinansowania udzielonego w 2019 r.? Proszę o podanie danych z uwzględnieniem podziału na poszczególne województwa.
 4. Jaka jest całkowita wartość finansowa niniejszego dofinansowania udzielonego w pierwszej połowie 2020 r.? Proszę o podanie danych z uwzględnieniem podziału na poszczególne województwa.
 5. W jaki sposób są prowadzone działania promocyjno-informacyjne dotyczące niniejszego projektu?
 6. Jaki był całkowity koszt działań promocyjno-informacyjnych niniejszego projektu w 2019 r.?
 7. Jaka jest średnia długość umów zawieranych pomiędzy nianiami, a rodzicami oddającymi dziecko pod opiekę, które są objęte wsparciem w ramach niniejszego dofinansowania?

Poseł Marek Rutka

18 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 9997 w sprawie finansowania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób sprawujących zawodową opiekę nad dziećmi do lat 3

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na wystąpienie z 24 sierpnia 2020 r. sygn. K9INT9997, dotyczące interpelacji pana posła Marka Rutki, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 50 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana od ukończenia przez dziecko 20 tygodni do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »