Składki ZUS: Aplikacja mobilna dla pracownikom w ramach ZFŚS

Jak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej, świadczenie w postaci dostępu do dodatkowej funkcjonalności w aplikacji mobilnej, tj. dostępu do aplikacji jako usługi świadczonej na rzecz działalności oświatowej, udostępnionej pracownikom w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

We wniosku o interpretację pracodawca wyjaśnił, że zamierza utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w celu zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników. Warunki oraz tryb przyznawania świadczeń z Funduszu będzie określać regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ustalony w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników (z uwagi na fakt, iż u przedsiębiorcy nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa).

Przedsiębiorca rozważa udostępnienie pracownikom aplikacji mobilnej, której podstawową funkcjonalnością będzie możliwość składania przez pracowników wniosków o wypłatę zaliczki na poczet należnego wynagrodzenia. Aplikacja będzie oferować także dodatkową funkcjonalność, która umożliwia użytkownikowi dostęp do kursów online oraz materiałów dydaktycznych (w tym książek i czasopism specjalistycznych w wersji elektronicznej), służących samokształceniu, pozwalających na uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu finansów osobistych, optymalizacji zarządzania budżetem domowym i sposobów oszczędzania, a także korzystanie z narzędzia w postaci trenera finansowego. Możliwe, że w przyszłości zawartość zostanie rozszerzona o bazę materiałów dydaktycznych w postaci programów oraz filmów edukacyjnych i dokumentalnych dotyczących tej tematyki, a także o materiały dydaktyczne z zakresu prawa. Nie jest to wiedza, która łączy się bezpośrednio z pracą wykonywaną przez pracowników na rzecz przedsiębiorcy. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności aplikacji będzie zależeć od decyzji danego pracownika. Każda z funkcjonalności aplikacji udostępniana będzie pracownikowi odrębnie i za odrębną opłatą za dostęp do danej funkcjonalności.

Przedsiębiorca zamierza umożliwić osobom uprawnionym do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznanie dofinansowania opłaty za dostęp do funkcjonalności. Warunki i tryb przyznawania świadczenia określałby regulamin funduszu. Przyznanie świadczenia byłoby uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej w ten sposób, iż osoby znajdujące się w najgorszej sytuacji socjalnej otrzymałyby świadczenie z funduszu w postaci sfinansowania całości ceny zakupu dostępu do funkcjonalności, zaś osoby znajdujące się w lepszej sytuacji socjalnej otrzymałyby świadczenie z funduszu w postaci częściowego dofinansowania do ceny zakupu dostępu do funkcjonalności, przez co pozostała część opłaty za dostęp byłaby finansowana samodzielnie przez te osoby. Przedsiębiorca zaznaczył, iż świadczenie w postaci sfinansowania lub dofinansowania opłaty za dostęp do funkcjonalności będzie stanowić działalność socjalną w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: uzfós), a mianowicie usługę świadczoną na rzecz działalności oświatowej. Dodał także, że wartość przyznanego świadczenia będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy wartość świadczenia przyznawanego pracownikom polegającego na sfinansowaniu ze środków funduszu (w całości lub w części) opłaty za dostęp do funkcjonalności, stanowi przychód, który nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Jego zdaniem - nie.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »