Składanie deklaracji akcyzowych po zmianach

Z 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji w akcyzie przez podatnikówprowadzących działalność gospodarczą wyłącznie za pomocą środków komunikacjielektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)(www.puesc.gov.pl) UWAGA! Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadalskładać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabyciawewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).

 

 

Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych obowiązuje np. w przypadku:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania:
  • wyrobów węglowych,
  • energii elektrycznej,
  • suszu tytoniowego,
  • wyrobów gazowych.

Rodzaje deklaracji3:

 • AKC-4/AKC-4zo - dot. podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych, (w załączniku AKC-4/E do deklaracji AKC-4, w którym wykazywana jest pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym4 - od rozliczenia za kwiecień 2022 r. kwota zwolnienia wykazywana jest w rozbiciu na następujące tytuły zwolnień:
  • na podstawie art. 109a ust. 1 ustawy
  • na podstawie art. 163a ust. 1 ustawy
  • pozostałe zwolnienia),
 • AKC-WW - dot. podatku akcyzowego od wyrobów węglowych, 
 • AKC-WG - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
 • AKC-EN - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
 • AKC-ST/AKC-STn - dot. podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

Następujące deklaracje mogą być opatrywane podpisem zaufanym5:

 • AKC-4/4zo, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG i AKC-EN (od rozliczenia za kwiecień 2022 r.)
 • AKC-PA (od deklaracji składanych dla przedpłacenia produkcji, która wystąpi w marcu 2022 r.)

Termin składania deklaracji:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
 • wyroby węglowe (dłuższy termin) – do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • energia elektryczna i wyroby gazowe - termin powiązany z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

W załącznikach szczegółowych do deklaracji AKC-4/AKC-4zo, w deklaracji AKC-WW, AKCST/AKC-STn, AKC-WG, AKC-EN stosowanych od rozliczeń za kwiecień 2022 r.2 w części właściwej dla wykazania ilości wyrobów akcyzowych, została dodana kolumna „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)”, która ma na celu umożliwienie wskazania, czy wyroby wykazane w danym wierszu deklaracji (z uwzględnieniem kodu CN, stawki podatkowej) korzystają ze zwolnienia od akcyzy, czy też nie). Umożliwi to pozyskanie precyzyjnej informacji nie tylko o kwocie zwolnienia od akcyzy ogółem, ale także w rozbiciu na poszczególne ilości wyrobów.

UWAGA! Podatnicy, którzy składają deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazują zarówno wyroby akcyzowe opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione od akcyzy nie składają deklaracji za okresy kwartalne6.

W przypadku podatnika, który składa deklaracje za okresy miesięczne, może wyjątkowo wystąpić obowiązek wykazania wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy lub stawką zerową w deklaracji podatkowej składanej za okres kwartalny (AKC-KZ). Będzie to sytuacja gdy - w ramach danego kwartału – będzie miesiąc, w którym podatnik nie będzie miał do zadeklarowania wyrobów opodatkowanych stawką pozytywną. W takiej sytuacji złoży w danym kwartale zarówno deklarację za jeden lub dwa okresy miesięczne oraz deklarację za okres kwartalny. Deklaracja za okres kwartalny obejmie tylko wyroby zwolnione od akcyzy lub opodatkowane stawką zerową, których nie było można wykazać w deklaracji za okres miesięczny, gdyż nie została ona złożona (nie było w takim miesiącu(ach) do zadeklarowania wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką pozytywną).

Przykład 17: podmiot prowadzący skład podatkowy posiada w składzie podatkowym alkohol etylowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wyprowadza z tego składu podatkowego alkohol etylowy oraz dostarcza z tego składu podatkowego do podmiotów uprawnionych alkohol etylowy zwolniony od akcyzy lub zużywa alkohol etylowy zwolniony od akcyzy we własnym składzie podatkowym. W deklaracji AKC-4/A (podatek akcyzowy od alkoholu etylowego) w części F. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” podmiot wykazuje cały alkohol etylowy. Przy czym wykazuje ilości alkoholu etylowego w poszczególnych wierszach z uwzględnieniem kodu CN, stawki podatku oraz dodatkowo w nowej kolumnie „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)” wskazuje czy wyrób korzysta ze zwolnienia od akcyzy. Obliczony w ten sposób podatek akcyzowy w części C. formularza AKC-4/A „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 10) obniża o kwotę akcyzy, jaka byłaby należna do zapłaty, gdyby nie miało zastosowania zwolnienie od akcyzy (poz. 11 ,,Zwolnienia”). W rezultacie, kwota podatku do zapłaty nie obejmie alkoholu zwolnionego, ale pozyskana zostaje informacja o ilościach wyrobów akcyzowych zwolnionych oraz o kwocie zwolnień.

Przykład 27: podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy. W części C. deklaracji AKC-WW „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje ilości wyrobów węglowych z uwzględnieniem czy wyroby korzystają ze zwolnienia od akcyzy, czy nie (zakreśla odpowiednio pola tak/nie w nowej kolumnie). Następnie obliczoną kwotę podatku w części D. deklaracji „WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 125) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 126).

Przykład 37: podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy. W części C. formularza AKC-4/L8 „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje ilości wyrobów gazowych z uwzględnieniem czy wyroby korzystają ze zwolnienia od akcyzy (zakreśla odpowiednio pola tak/nie w nowej kolumnie). Następnie obliczoną kwotę podatku w części B. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 6) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 7).

W przypadku gdy podatnik wykazał w deklaracji wyroby gazowe korzystające ze zwolnienia od akcyzy, to kwotę zwolnienia wykazaną w poz. 7 ,,Zwolnienia” formularza AKC-4/L wykazuje także w rozbiciu na wybrane tytułu zwolnień tj.

 • zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy (poz. 8),
 • zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3a ustawy (poz. 9),
 • zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3b ustawy (poz. 10),
 • pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »