Samochody służbowe. Jak ustalić moment powstania przychodu u pracownika?

Pytanie podatnika: Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić zaliczkę na ten podatek, skoro pracownik będzie użytkował samochód od 1-30 kwietnia 2015 r., a wynagrodzenie pracownika płatne jest z dołu do 10 następnego miesiąca, tj. do 10 maja 2015 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lutego 2015 r. (data wpływu do Biura – 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępniania pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępniania pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza udostępnić pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych od dnia 1 kwietnia 2015 r. Świadczenie na rzecz pracownika będzie nieodpłatne.
Na podstawie art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca zastosuje zryczałtowaną wysokość przychodu pracownika, uzależnioną od pojemności silnika samochodu. Na skutek tego zdarzenia powstanie u pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikom 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (z dołu).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić zaliczkę na ten podatek, skoro pracownik będzie użytkował samochód od 1-30 kwietnia 2015 r., a wynagrodzenie pracownika płatne jest z dołu do 10 następnego miesiąca, tj. do 10 maja 2015 r.?

W ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych powstanie w okresie faktycznego wykorzystania samochodu przez pracownika, tj. w kwietniu 2015 r., dlatego też należy rozliczyć wynikający z tego zdarzenia podatek do 20 maja 2015 r.

Wnioskodawca, powołując treść art. 12 ust. 1, ust. 2a oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdza, że udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego dla celów prywatnych skutkuje powstaniem u tego pracownika przychodu. W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z nieodpłatnych świadczeń są tylko świadczenia otrzymane (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 grudnia 1997 r., sygn. akt I SA/Wr 1757/96, opubl. LEX nr 31245). Otrzymać w języku potocznym znaczy tyle, co „stać się odbiorcą czegoś” (zob. Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 619). Przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje więc dopiero wówczas, gdy można świadczenie zidentyfikować, określić jego wartość pieniężną oraz skonkretyzować odbiorcę. Nieodpłatne świadczenie musi być zatem otrzymane przez pracownika. Nie może być to tylko potencjalna możliwość jego uzyskania (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 1674/14, opubl. LEX nr 1498748; patrz również: wyrok WSA we Wrocławiu z 13 października 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1254/09, opubl. LEX nr 521994).

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód w przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych powstaje zatem dopiero w chwili faktycznego wykorzystania tego środka transportu. Potwierdza to przepis art. 12 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a. Faktyczne wykorzystanie samochodu jest więc zdarzeniem rodzącym powstanie obowiązku podatkowego (przychodu) i dotyczy tego okresu rozliczeniowego, w którym to świadczenie zostało przez pracownika otrzymane, choćby nawet dotyczyło innego okresu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 grudnia 1997 r., sygn. akt I SA/Wr 1757/96, LEX nr 31245).

Wnioskodawca uważa, że skoro więc pracownik skorzysta dla celów prywatnych z samochodu służbowego w kwietniu 2015 r., to zgodnie z art. 38 ust. 1 w związku z art. 31 i art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien obliczyć i wpłacić, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zaliczkę na ten podatek z tego tytułu do dnia 20 maja 2015 r.

Ze względu na zakres niniejszej interpretacji Organ przywołał tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »