Ryczałt tylko od kwoty czynszu za najem?

Pytanie podatnika: Czy do przychodów podatnika opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zalicza się określone w umowie najmu opłaty eksploatacyjne i opłatę za energię elektryczną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 31 grudnia 2016 r. (data wpływu 30 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia wysokości przychodu z najmu lokali mieszkalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia wysokości przychodu z najmu lokali mieszkalnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z najmu własnych lokali mieszkalnych na cele mieszkalne. W umowach z najemcami Wnioskodawczyni zastrzega, że najemca z tytułu najmu zobowiązany jest do zapłaty co miesiąc czynszu najmu w stałej wysokości (zwanego dalej „czynszem najmu”).
Oprócz czynszu Wnioskodawczyni zastrzega, że najemca zobowiązuje się dodatkowo (jako osobne opłaty obok czynszu) do pokrywania opłat eksploatacyjnych (zwane dalej „opłatami eksploatacyjnymi”), związanych z comiesięcznym utrzymaniem lokalu, tzn.:

 1. ogrzewaniem centralnym (opłata stała i zmienna),
 2. wodą zimną i ciepłą (opłata stała i zmienna),
 3. wywozem śmieci i nieczystości,
 4. utrzymaniem części wspólnych,
 5. funduszem remontowym,
 6. opłatą administracyjną związaną z kosztem zarządzania nieruchomością.

Na podstawie rachunków (lub wydruków z systemu księgowego zarządcy nieruchomości) przedstawionych co miesiąc przez administrację budynku, najemca zobowiązany jest dokonywać ww. płatności, co miesiąc na konto wynajmującego wraz z czynszem najmu.

Oprócz wskazanych powyżej opłat najemca zobowiązany jest do zapłaty zaliczki na poczet zużycia energii elektrycznej (zwana dalej „opłatą za energię elektryczną”) w stałej kwocie, co miesiąc, która to kwota jest rozliczana, co kilka miesięcy do wysokości rzeczywistych kosztów wykazanych na fakturach od dostawy energii elektrycznej.

Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni wybrała w roku podatkowym 2017 opodatkowanie przychodów z najmu na zasadzie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.) jako osoba fizyczna osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Kwota czynszu najmu jest stała i wynika z umowy.

Kwota opłat eksploatacyjnych wynika z wydruków z systemu księgowego Wspólnoty Mieszkaniowej. Kwota opłat eksploatacyjnych, którymi Wspólnota obciąża Wnioskodawczynię albo nie podlega VAT (np. fundusz remontowy), albo jest zwolniona przedmiotowo na podstawie § 3 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. poz. 1722 ze zm.; dalej: rozporządzenie). Wspólnota obciąża wynajmującego jedną stałą kwotą na pokrycie kosztów opłat eksploatacyjnych wskazanych powyżej miesięcznie i dokonuje rozliczenia do wartości rzeczywiście poniesionych kosztów, co kilka miesięcy.

Kwota opłat za energię elektryczną ustalona z najemcą jest różna od wartości rzeczywistego zużycia energii elektrycznej. Co kilka miesięcy następuje rozliczenie zaliczek uiszczonych przez najemcę z wartością rzeczywistych kosztów na podstawie faktur rozliczających rzeczywiste koszty, wystawionych przez dostawców energii elektrycznej.

Czynsz najmu, opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za energię elektryczną są wpłacane przez najemców na rachunek bankowy podatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do przychodów podatnika opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zalicza się:

 1. opisaną w stanie faktycznym kwotę czynszu najmu,
 2. opisaną w stanie faktycznym kwotę opłat eksploatacyjnych,
 3. opisaną w stanie faktycznym kwotę opłat za energię elek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »