Rozliczenie prowizji i wstępnej opłaty leasingowej

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma możliwość zaliczać tak określone opłaty początkowe (a zatem opłaty wstępne oraz prowizję) w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie poniesienia danego wydatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej oraz prowizji, poniesionych w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej oraz prowizji, poniesionych w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego.
 
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z) oraz wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością są ewidencjonowane w księgach rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy z prowadzonej działalności podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wnioskodawca nie stosuje uproszczeń wynikających z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zawiera umowy leasingu, w tym umowy leasingu operacyjnego, kwalifikowane dla celów bilansowych zgodnie z art. 3 ust. 4-6 ustawy o rachunkowości. Umowy te spełniają przynajmniej jeden z warunków wymienionych w tym przepisie. Zgodnie z zapisami ogólnych warunków tychże umów leasingu, ich zawarcie i korzystanie z przedmiotu danego leasingu jest uzależnione od uiszczenia przez Wnioskodawcę (w tym przypadku korzystającego) tzw. opłaty początkowej. Za opłatę początkową uważane są, w myśl tychże umów, opłata wstępna oraz prowizja. Wnioskodawca w chwili obecnej ujmuje wydatki związane z ww. opłatami proporcjonalnie, w odniesieniu do długości trwania danej umowy leasingu. Istotne elementy stanu faktycznego zawarto również w części H poz. 70 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, że zawierane przez Wnioskodawcę umowy leasingu spełniają warunki określone w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość zaliczać tak określone opłaty początkowe (a zatem opłaty wstępne oraz prowizję) w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie poniesienia danego wydatku?
 
Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Zawierane przez Wnioskodawcę umowy leasingu spełniają warunki określone w treści art. 23b ww. ustawy, zatem poniesione w związku z nimi wydatki stanowią u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu. Mają one charakter kosztów pośrednich, stosownie do treści art. 22 ust. 5c ww. ustawy. W związku z powyższym są potrącalne w dacie ich poniesienia, tj. – stosownie do treści art. 22 ust. 6b ww. ustawy – w dacie wystawienia odpowiedniej faktury. Opłaty początkowe mają bowiem, stosownie do treści postanowień ogólnych warunków umowy, charakter samoistny i nie jest możliwe ich przypisanie do długości trwania konkretnej umowy. Ich poniesienie warunkuje bowiem samo zawarcie i wejście w życie umowy leasingu. W tym miejscu należy również, zdaniem Wnioskodawcy wskazać, że obowiązujące i stosowane przez niego przepisy ustawy o rachunkowości nie mają w żadnym stopniu charakteru podatkotwórczego. Pomiędzy bowiem uregulowaniami ustawy o rachunkowości a przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje jedynie związek techniczno-formalny, sprowadzający się do korzystania przez oba te systemy prawa z tej samej ewidencji, czyli ksiąg rachunkowych. Jednakże przepisy ustawy o rachunkowości nie mogą decydować o sposobie ustalania podstawy opodatkowania. Rachunkowość stanowi jedynie źródło informacji dla celów podatkowych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 • pismo Ministerstwa Finansów z 5 grudnia 2011 r. Znak: DD6/033/87/ORK/11/PK-1299

oraz wyroki:

 • NSA z 15 grudnia 2010 r. sygn. akt II FSK 1294/09, z 17 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 59/10, z 15 września 2011 r. sygn. akt II FSK 451/10, z 9 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1591/10, z 7 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 1981/11, z 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2120/11, z 17 grudnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2906/11,
 • NSA we Wrocławiu z 7 marca 2001 r. sygn. akt I SA/Wr 515/98,
 • WSA w Warszawie z 26 marca 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 2431/06 oraz z 8 grudnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1298/09,
 • WSA w Bydgoszczy z 13 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 227/14.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kwestie dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z umowami leasingu zostały przez ustawodawcę uregulowane w art. 23a-23l ww. ustawy. Zgodnie z treścią art. 23a pkt 1 wspomnianej ustawy, ilekro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »