Rozliczanie różnic kursowych

Pytanie podatnika: Czy dla celów ustalania różnic kursowych Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, postępuje prawidłowo wyceniając wypływ środków pieniężnych w walucie euro z konta walutowego spółki na zagraniczne konto Wnioskodawcy jako komandytariusza według kursu sprzedaży waluty banku, z którego usług korzysta Spółka?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie ustalania różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych.

W wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Sp. z o.o Sp.k zwana dalej spółką jest spółką komandytową zajmującą się przede wszystkim produkcją i sprzedażą wyrobów tekstylnych, produkcją odzieży. Wspólnikami są: spółka z o.o. jako komplementariusz i osoby fizyczne jako komandytariusze. Wnioskodawca - jako jeden z komandytariuszy - jest osobą zagraniczną, mającą miejsce zamieszkania w Niemczech i zwany jest dalej Wnioskodawcą.

Zgodnie z umową polskiej spółki komandytowej - prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom W związku z tym, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną - w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym będą miały zastosowania przepisy ustawy o PIT. I tak zgodnie z przepisem art. 8 ust.1 ustawy o PIT zasady ustalania przychodu z udziału w spółce nie będącej osobą prawną stosuje się odpowiednio do m.in. rozliczania kosztów uzyskania, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W ciągu roku zdarzają się przypadki, że z walutowego konta firmowego Spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, dokonywane są transfery pieniężne w euro na zagraniczne konto walutowe Wnioskodawcy jako komandytariusza. Jest to zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, która przewiduje wypłacanie wspólnikom zaliczek na poczet zysku z konta firmowego spółki. Operacje te są traktowane jako pozostałe rozrachunki ze wspólnikiem, rozliczane z zyskiem osiągniętym przez Spółkę na koniec roku podatkowego. Wypłaty te, dokonywane w euro, przeliczane są dla celów różnic kursowych na PLN według kursu sprzedaży banku, z którego usług korzysta spółka, na dzień wypływu tych środków z konta spółki. Na skutek zastosowania przeliczenia waluty euro po kursie sprzedaży banku powstają dla Spółki dodatnie różnice kursowe, które rozpoznawane są w Spółce jako przychód podatkowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy dla celów ustalania różnic kursowych Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, postępuje prawidłowo wyceniając wypływ środków pieniężnych w walucie euro z konta walutowego spółki na zagraniczne konto Wnioskodawcy jako komandytariusza według kursu sprzedaży waluty banku, z którego usług korzysta Spółka?

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na odmienną linię interpretacyjną organów podatkowych oraz orzecznictwa powziął wątpliwość co do prawidłowości postępowania w zakresie przeliczania przedmiotowych kwot w euro wypływających z walutowego konta Spółki na zagraniczne konto Wnioskodawcy jako komandytariusza.

Wnioskodawca uważa, że Spółka, której jest wspólnikiem, postępuje nieprawidłowo, przeliczając na PLN środki pieniężne w euro wypływające z walutowego konta Spółki na zagraniczne konto Wnioskodawcy jako komandytariusza - według kursu sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta. Bowiem w takim przypadku nie występuje operacja sprzedaży lub kupna waluty obcej oraz nie dochodzi do zmiany waluty kwoty wypływającej z konta spółki - co oznacza, że nie ma miejsca przeliczanie kwoty euro na PLN według kursu sprzedaży ban...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »