Rozliczanie różnic kursowych przy zapłacie za towar w euro

Pytanie podatnika: Wnioskodawca sprzedaje towary do podmiotu zagranicznego. Wnioskodawca wystawia faktury, na których należność za towary wyrażona jest w złotych polskich, natomiast kupujący reguluje tę należność w walucie obcej, tj. euro. Czy w tym przypadku może dojść do powstania (dodatnich bądź ujemnych) różnic kursowych lub innych przychodów podlegających opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r. (data wpływu 5 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 10 grudnia 2013 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca sprzedaje towary do podmiotu zagranicznego. Wnioskodawca wystawia faktury, na których należność za towary wyrażona jest w złotych polskich, natomiast kupujący reguluje tę należność w walucie obcej, tj. EURO.

Wnioskodawca przelicza otrzymane kwoty w EURO, które wpływają na jego rachunek walutowy po kursie banku i rozpoznaje różnice kursowe z tytułu obrotów na rachunku walutowym zgodnie z przepisami art. 15a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, celem rozliczenia zapłaty swoich wierzytelności Wnioskodawca przelicza kwoty otrzymane w EURO na złotówki stosując kurs banku z daty wpływu EURO na rachunek. W związku z powyższymi przeliczeniami, powstają dla Wnioskodawcy określone „różnice w zapłacie na plus lub na minus” w stosunku do pierwotnej kwoty należności wyrażonej w złotówkach.

Wnioskodawca ze względów ostrożnościowych traktuje różnice in plus jako przychody podatkowe, natomiast różnie in minus nie zalicza do swoich kosztów podatkowych.

Wnioskodawca uważa jednak, że jego dotychczasowe postępowanie nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zadał pytanie oraz wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji potwierdzającej, że nie ma podstaw do rozpoznawania zarówno przychodów, jak i kosztów podatkowych w jego sytuacji.

Powyższa treść przedstawionego stanu faktycznego uwzględnia poprawkę dokonaną pismem z 6 grudnia 2013 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego może dojść do powstania (dodatnich bądź ujemnych) różnic kursowych lub innych przychodów podlegających opodatkowaniu?

Zdaniem Wnioskodawcy przedstawiony stan faktyczny nie może prowadzić do powstania różnic kursowych lub innych przychodów podlegających opodatkowaniu.

Stosownie do treści art. 9b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą ustalać różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego:

  • dodatnie różnice kursowe zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 1 ustawy powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • ujemne różnice kursowe stosownie do art. 15a ust. 3 pkt 1 ustawy powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »