Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych dla celów CIT i PIT - MF wyjaśnia

Kwalifikacja niedoborów do kosztów uzyskania przychodów następuje na podstawie ogólnej zasady zgodnie z tą zasadą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem są koszty enumeratywnie wyłączone z kosztów podatkowych. Należy także uwzględniać regulacje dotyczące potrącania kosztów (pośrednich, bezpośrednich) w czasie. Równie istotna jest ocena czy niedobory powstały niezależnie od woli podatnika, czyli czy powstały pomimo dołożenia należytej staranności i zachowania racjonalności w działaniu, w celu ich uniknięcia, a więc czy są zawinione czy niezawinione.

 

Pytanie dziennikarza z 18.01.2024 r.:

W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do redakcji Gazety Podatkowej, prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii.

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć dla celów CIT/PIT różnice inwentaryzacyjne (niedobory, nadwyżki) dotyczące 2023 r., rozliczone w 2024 r., ale ujęte w księgach rachunkowych 2023 r.?

Czy różnice te:

a)  wpływają na wysokość należnej zaliczki na CIT/PIT za grudzień 2023 r., czy

b)  powinny być uwzględnione w zeznaniu rocznym za 2023 r., pozostając bez wpływu na wysokość należnej zaliczki za grudzień 2023 r., czy

c)  różnice te ujmuje się odpowiednio w przychodach/kosztach podatkowych 2024 r., tj. roku, w którym rozliczono inwentaryzację?

 

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dziennikarza z 08.02.2024 r.:

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości, ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Termin i częstotliwość inwentaryzacji określone w art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości (na ostatni dzień każdego roku obrotowego) uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację przeprowadza się zgodnie z terminami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Dodatkowo wskazujemy, że zgodnie z punktem 109 Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, na podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, księgowy rozlicza je w księgach rachunkowych, pod datą spisu nie późniejszą niż ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis z natury (art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Ponadto informujemy, że aby uznać, że księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco, jednym z warunków jest zachowanie przez jednostkę terminu sporządzania zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy – nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Na podstawie tego zestawienia sporządzane jest roczne sprawozdanie finansowe, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

A zatem rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych nastąpi pod datą spisu, nie późniejszą niż ostatni dzień roku obrotowego (31.12.2023 r.) w księgach rachunkowych roku 2023, nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, czyli do terminu sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy 2023, tj. do 25.03. 2024 r.

Na gruncie podatku dochodowego ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy rozpatrywać w kontekście przepi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »