Remont w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy poniesione koszty związane z remontem można zaliczyć w całości w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, w momencie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 29 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym 9 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków, o których mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 października 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-1.4511.488.2016.1.ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 9 listopada 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 1999 r. aktem darowizny Wnioskodawca otrzymał od rodziców budynek magazynowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych firmy i jest amortyzowany 10% stawką. Wnioskodawca zamierza przeprowadzić remont polegający na:

 • wymianie części frontowej ogrodzenia - koszt 4.500 zł,
 • wymianie bramy wjazdowej na bramę przesuwną z silnikiem - koszt 7.000 zł,
 • wymianie bramy do magazynu w budynku na bramę z silnikiem - koszt 3.200 zł.

Wymiana wyżej wymienionych elementów będzie przeprowadzona, ponieważ stare w wyniku długoletniej eksploatacji nie są w stanie dłużej spełniać swoich funkcji, a ich naprawa jest nieopłacalna.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 4 listopada 2016 r. wskazano m.in., że:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1992 r. Aktualnie przedmiotem działalności jest handel hurtowy artykułami przemysłowymi (głównie art. szkolne i biurowe).
 2. Budynek, o którym mowa we wniosku to typowy budynek magazynowy o pow. 200 m2, rok budowy 1960, wybudowany przez Ogrodniczą Spółdzielnię jako punkt skupu warzyw i owoców. Nie jest i nie był nigdy budynkiem mieszkalnym (na działce nie ma też budynku mieszkalnego), usytuowany w X. Do ewidencji środków trwałych wprowadzony został 20 maja 1999 r., jako budynek magazynowy, amortyzowany 10% stawką. W tym czasie Wnioskodawca prowadził sklep spożywczo-przemysłowy w Y (w innym budynku i na innej działce). Budynek magazynowy, o którym mowa we wniosku wykorzystywał jako dodatkowy magazyn dla sklepu. W 2004 r. Wnioskodawca sprzedał sklep w Y i całą działalność przeniósł do X. Od tego czasu budynek magazynowy w X wynajmował innym firmom. W tym okresie budynek nie był remontowany. W grudniu 2015 r. firma wynajmująca wypowiedziała umowę najmu ze względu na kiepski stan wizualny budynku (stan elewacji i ogrodzenia). Poszukiwania nowego najemcy nie przynosiły efektów. W maju 2016 r. Wnioskodawca znalazł nowego najemcę (najem długoterminowy). Najemca postawił jednak warunki, że do końca tego roku Wnioskodawca zobowiąże się wymienić frontową część ogrodzenia budynku, bramę wjazdową na teren obiektu oraz bramę wjazdową do budynku. Ogrodzenie było już w kiepskim stanie wizualnym (korozja elementów - słupki, siatka) i nie zapewniało też należytej ochrony obiektu oraz terenu wokół obiektu. Brama wjazdowa wykonana w latach 80, zamykana na łańcuch, częściowo skorodowana również wymagała wymiany. Zamykanie bramy wymagało sporej siły fizycznej i było bardzo uciążliwe szczególnie w przypadku jej obsługi przez kobiety. Brama wjazdowa do budynku też wymagała naprawy i renowacji (ciężka metalowa brama z opadniętymi zawiasami była uciążliwa w codziennej eksploatacji). Cały budynek też nie wyglądał zachęcająco dla potencjalnych klientów. Ponieważ najemca ze swojej strony zobowiązał się zadbać o wnętrze budynku oraz cały teren wokół obiektu, dlatego Wnioskodawca przystał na jego propozycję i zobowiązał się przeprowadzić konieczny remont, który jest przedmiotem wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, działania przedstawione we wniosku mają typowy charakter remontowy, a wszelkie koszty z tym związane są poniesione w celu zachowania źródła przychodów. Efektem tych działań nie jest zwiększenie wartości początkowej środka trwałego, ale odtworzenie jego stanu pierwotnego utraconego w wyniku ciągłej eksploatacji budynku. Wszelkie wydatki poniesione na ten cel powinny stanowić koszt w momencie ich poniesienia.
 3. Ogrodzenie budynku nie stanowi oddzielnego środka trwałego.
 4. Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku poniesionych wydatków nie nastąpi ulepszenie budynku magazynowego. Nastąpi jedynie odtworzenie jego stanu pierwotnego utraconego w wyniku eksploatacji.
 5. W wyniku poniesionych nakładów nie nastąpi wzrost wartości użytkowej, ani budynku ani ogrodzenia. Nie zmienią się też koszty ich eksploatacji. Odtworzony zostanie jedynie stan pierwotny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poniesione koszty związane z remontem mogę zaliczyć w całości w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, w momencie ich poniesienia?

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że przeprowadzony remont ma charakter odtworzeniowy, tzn. przywraca pierwotne cechy użytkowe obiektu, to poniesione koszty może zaliczyć w całości w koszty działalności firmy, w momencie ich poniesieni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »